Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 7 semestrze, studiów I stopnia. Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 7 semestrze, studiów I stopnia. Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk