Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka

Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki (semestr I) dla studentów kierunków Chemia, Chemia Budowlana oraz Korozja Wydziału Chemicznego.

Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one:

 • zagadnienia związane z terorią (definicje, twierdzenia, przydatne wzory),
 • opis wybranych zastosowań,
 • przykłady oraz zestawy zadań z kolokwiów,
 • testy sprawdzające wiedzę,
 • zestawy przydatnych wzorów,
 • odnośniki do aplikacji do wizualizacji pojęć,
 • odnośniki do aplikacji do wykonywania obliczeń.

Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka

Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki (semestr II) dla studentów kierunków Chemia, Chemia Budowlana oraz Korozja Wydziału Chemicznego.

Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one:

 • zagadnienia związane z terorią (definicje, twierdzenia, przydatne wzory),
 • opis wybranych zastosowań,
 • przykłady oraz zestawy zadań z kolokwiów,
 • testy sprawdzające wiedzę,
 • zestawy przydatnych wzorów,
 • odnośniki do aplikacji do wizualizacji pojęć,
 • odnośniki do aplikacji do wykonywania obliczeń.

http://www.spparsecko.republika.pl/

http://www.spparsecko.republika.pl/