eKurs do wykładu zdalnego dla przedmiotu Matematyka I dla kierunku
Zarządzanie inżynierskie (sem. 1) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

Kurs do przedmiotu Algebra liniowa (sem.1) przeznaczony dla studentów kierunku

  • Analityka gospodarcza (rok 1, niestacjonarne) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Prowadząca: dr inż. Natalia Jarzębkowska

 eKurs dla przedmiotu Algebra liniowa dla kierunku 
Analityka gospodarcza (sem. 1) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

Kurs do przedmiotu Algebra liniowa (sem.1) i Analiza matematyczna (sem. 2) przeznaczony dla studentów kierunku

  • Analityka gospodarcza (rok 1, niestacjonarne)

Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Prowadząca: dr inż. Natalia Jarzębkowska

Kurs do przedmiotów Analiza matematyczna (sem.2) i Algebra liniowa (sem.1) przeznaczony dla studentów kierunku

  • Analityka gospodarcza (rok 1, stacjonarne)

Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Prowadząca: dr inż. Natalia Jarzębkowska (CNMiKnO)