Dodatkowy eKurs do przedmiotu Matematyka I 
dla kierunku Zarządzanie inżynierskie (sem. 1) 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

 eKurs do wykładu zdalnego dla przedmiotu Matematyka I dla kierunku
Zarządzanie inżynierskie (sem. 1) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

 eKurs dla przedmiotu Algebra liniowa dla kierunku 
Analityka gospodarcza - niestacjonarne (sem. 1) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

 eKurs dla przedmiotu Algebra liniowa dla kierunku 
Analityka gospodarcza (sem. 1) Wydziału Zarządzania i Ekonomii