Kurs do przedmiotu "Analiza matematyczna" przeznaczony dla studentów kierunku

  • Analityka gospodarcza (sem. 2, niestacjonarne)

Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka

Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Zarządzania i Ekonomii (semestr i oraz II).

Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one:

  • zagadnienia związane z terorią (definicje, twierdzenia, przydatne wzory),
  • opis wybranych zastosowań,
  • przykłady,
  • zestawy przydatnych wzorów,
  • odnośniki do aplikacji do wizualizacji pojęć oraz wykonywania obliczeń.