Kurs przeznaczony na egzamin zdalny z przedmiotu Analiza matematyczna
dla studentów kierunku Analityka gospodarcza (rok 1, stacjonarne) 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii


Prowadząca: dr inż. Natalia Jarzębkowska (CNMiKnO)

Kurs do przedmiotu Algebra liniowa (sem.1) i Analiza matematyczna (sem. 2) przeznaczony dla studentów kierunku

  • Analityka gospodarcza (rok 1, niestacjonarne)

Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Prowadząca: dr inż. Natalia Jarzębkowska

Kurs do przedmiotów Analiza matematyczna (sem.2) i Algebra liniowa (sem.1) przeznaczony dla studentów kierunku

  • Analityka gospodarcza (rok 1, stacjonarne)

Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Prowadząca: dr inż. Natalia Jarzębkowska (CNMiKnO)