Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka

Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki (semestr II) dla studentów kierunków Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana oraz Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego.

Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one:

  • zagadnienia związane z terorią (definicje, twierdzenia, przydatne wzory),
  • opis wybranych zastosowań,
  • przykłady oraz zestawy zadań z kolokwiów,
  • testy sprawdzające wiedzę,
  • zestawy przydatnych wzorów,
  • odnośniki do aplikacji do wizualizacji pojęć,
  • odnośniki do aplikacji do wykonywania obliczeń.