Dodatkowy eKurs do przedmiotu Matematyka II 
dla kierunku Zarządzanie inżynierskie (sem. 2) 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

 eKurs dla przedmiotu Analiza matematyczna dla kierunku 
Analityka gospodarcza - niestacjonarne (sem. 2) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

 eKurs dla przedmiotu Analiza matematyczna dla kierunku 
Analityka gospodarcza (sem. 2) Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

 eKurs do wykładu zdalnego dla przedmiotu Matematyka II dla kierunku
Zarządzanie inżynierskie (sem. 2) Wydziału Zarządzania i Ekonomii