Celem kursu jest przeprowadzenie sprawdzianu na zaliczenie przedmiotu.

Zaliczenie odbędzie się 8.01.2021 o godz. 11.15.

Drugi termin zaliczenia 12.01.2021 godz.9.15 - 10.00