Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka I" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupy dziekańskie 1 i 2) w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy).