Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupy dziekańskie 3 i 4) w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy).