Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka I" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku Transport (grupa 1) w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy).