Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupy dziekańskie 3 i 4) w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy).

Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupa dziekańska 3) w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni).