Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupy dziekańske 1 i 2) w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni).

Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.