Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku Transport (grupa dziekańska 1) w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni).

Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupy dziekańske 1 i 2) w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni).