Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupy dziekańske 2 i 3) w roku akademickim 2023/2024 (semestr letni).

Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka I" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska specjalności Inżynieria sanitarna (grupa dziekańska 2) w roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy).