Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.

Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Automatyka i robotyka.

Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.

Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Kurs zawiera materiały związane z prowadzeniem zajęć z "Analizy matematycznej II" w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dla studentów kierunków Automatyka, cybernetyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 eKurs do ćwiczeń z przedmiotu Analiza matematyczna II
dla kierunku 
Automatyka, cybernetyka i robotyka 
(gr. 2, 3, sem. 1) WETI 

Kurs zawiera materiały związane z prowadzeniem zajęć z przedmiotów matematycznych prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kierunków Automatyka, cybernetyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.