Kurs zawiera materiały związane z prowadzeniem zajęć z "Analizy matematycznej II" w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 dla studentów kierunków Automatyka, cybernetyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 Kurs wspierający zajęcia z przedmiotu Analiza matematyczna II 
sem. 2, kierunki EiT oraz ACiR gr. 3 i 4   
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Mathematics for students of the first semester of AC&R, E&T, Inf., Faculty of Electronics, Telecommunication, and Informatics.

Class meets on Wednesdays, 9:30-11:00 and 13:15 - 14:45 in NE 231.