Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.

Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Elektronika i telekomunikacja.

 eKurs do ćwiczeń dla przedmiotu
Analiza matematyczna II 

dla kierunku 
Elektronika i Telekomunikacja (sem. 2) 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

 eKurs wykładowy dla przedmiotu
Analiza matematyczna II 

dla kierunku 
Elektronika i Telekomunikacja (sem. 2) 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.

Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.

Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka.

Kurs zawiera materiały związane z prowadzeniem zajęć z "Analizy matematycznej II" w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dla studentów kierunków Automatyka, cybernetyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Kurs zawiera materiały związane z prowadzeniem zajęć z przedmiotów matematycznych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 dla studentów kierunków Automatyka, cybernetyka i robotyka oraz Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.