Kurs do przedmiotu Propedeutyka Matematyki  przeznaczony dla studentów kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.