Kurs przygotowawczy z matematyki do studiów 2020/2021
organizowany przez CNMiKnO

Prowadzący zajęcia:
Natalia Jarzębkowska
Katarzyna Kujawska / Renata Zakrzewska

W miarę aktualne informacje dotyczące naszej działalności :)

W ramach programu URANIUM wspierania współpracy uczelni ze szkołami średnimi proponujemy takie działania jak wykłady, ćwiczenia, warsztaty komputerowe oraz konkurs matematyczny. Poniżej przedstawiam konkretny program:

1. „Wirtualny spacer po Politechnice Gdańskiej”,

2. „Trygonometria – nic prostszego”,

3. „Zastosowanie oprogramowania GeoGebra do wizualizacji matematyki”,

4. „Matematyka w informatyce – matematyka dyskretna”,

5. „Matematyka w technice – metoda Gaussa – Jordana”,

6. „Matematyka w fizyce - Skalary - nie tylko ryby. Wektory - nie tylko organizmy przenoszące pasożyty, drobnoustroje zakaźne czy też materiał biologiczny”,

7. „Soroban – liczydło japońskie”,

8. „Tangramy nie tylko w GeoGebrze”,

9. „Konkurs – matematyka w komiksie czy komiks w matematyce”.

Kurs przygotowawczy z matematyki do studiów 2020/2021
organizowany przez CNMiKnO

Prowadzący zajęcia:
Natalia Jarzębkowska
Katarzyna Kujawska