Autorzy kursu:

  • część metodyczna: Ania Dąbrowicz-Tlałka, Magdalena Łapińska, CNMiKnO
  • część techniczna: Marek Joskowski, Paweł Traczyk, CUI.

EDYCJA semestr letni 2016/2017

Celem e-kursu jest przedstawienie koncepcji uczenia się i nauczania wspomaganego przez e-technologie.

Kurs ten zawiera materiały edukacyjne z zakresu:

  • specyfiki e-nauczania oraz różnic w stosunku do kształcenia tradycyjnego,
  • przygotowania i prowadzenia zajęć na odległość oraz sposobów oceny jego jakości,
  • funkcjonalności platformy oraz przykładowych aplikacji, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć na odległość, w tym służących do tworzenia interakcji oraz komunikacji z uczestnikami kursu,
  • przepisów prawnych dotyczących kształcenia z wykorzystaniem Internetu.

Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka

Kurs zawiera prezentację na spotkanie związane z projektem CD NIWA (15.01.2015).