Kurs przygotowawczy z matematyki do studiów 2020/2021
organizowany przez CNMiKnO

Prowadzący zajęcia:
Natalia Jarzębkowska
Katarzyna Kujawska