Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Main aim of the subject is to transfer knowledge on theoretical and empirical aspects of international trade. During the lectures we will cover patterns of international trade, main models of international trade and topics related to trade policy. During labs students will analyze current issues concerning trade flows in globalized world economy.

Opis przedmiotu

Celem Kursu jest nie tylko zapoznanie się z teoriami Ekonomii i Zarzadzania, ale także zrozumienie, jak zostać liderami i przedsiębiorcami w czasach po pandemicznego kryzysu. Studenci w ciągu 30 godzin kursu poznają proces podejścia i planowania nowego przedsięwzięcia opartego na  kreatywności i innowacjach. Jako ramy do tego wykorzystany zostanie  proces myślenia projektowego i procesowego  z  określaniem misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa. Koncepcje osadzone będą  w czasach geopolityki i VUCA.. Wykorzystane zostaną elementy  Design Thinking  i Business obejmujące kluczowe zagadnienia jak kreatywne generowania pomysłów, tworzenie biznesplanu i promowanie idei.  Studenci będą wspólnie mogli inteaktywnie  

Cele przedmiotu

  1. Poznanie roli i miejsca ekonomii i procesów zarządzania we współczesnej gospodarce, trendy w geopolityce
  2. Poznanie   podstawowych teorii zarządzania
  3. Poznanie metod  Zarządzania projektami i procesami jako narzędzi zarządczych współczesnego menedżera.
  4. Zrozumienie ekosystemu biznesowego i paradygmatów zarządzania: firmy i startupy.
  5. Poznanie metod opracowywania nowych strategii biznesowych:  Design Thinking & Business Canvas
  6. Innowacje i procesy kreatywne  w przedsiębiorstwie                                                                   
  7. Zrównoważony rozwój metodą dążenia do neutralności klimatycznej
  8. Praktykowanie skutecznej komunikacji i umiejętności prezentacji.
  9. Praktyka efektywnej pracy z zespołowej w tym [w zespołach wirtualnych ] i współpracy

Kierunek: Biotechnologia (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,
2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 3) , Wykład (W) , 

Godziny zajęć: czwartki, 7:30 - 9:00
Data rozpoczęcia zajęć:  06.10.2022
Częstotliwość: Co tydzień
Liczba zajęć w semestrze: 15

Zapraszam!

Kurs jest przeznaczony dla studentów 3 semestru, studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Analityka Gospodarcza

Na kursie są umieszczane materiały które mają być pomocą w prowadzeniu przedmiotu "Rachunek kosztów" dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza II stopnia, semestr 3, studia stacjonarne.