Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Statystyka matematyczna - kierunek AG II, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka matematyczna (wykład, ćwiczenia, laboratorium) - kierunek AG II, studia stacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka II - wykład - kierunek Ekonomia I - semestr zimowy 2017/2018

Kurs z Podstaw Statystyki dla kierunku Zarządzanie I sem 4 nstac.

Statistics II - Błażej Kochański

Podstawy statystyki - ćwiczenia - Błażej Kochański - sem. letni 2017/2018

Statystyka I (wykład) - prowadzący: dr inż. Karol Flisikowski, studia stacjonarne, kierunek EKONOMIA I, semestr pierwszy, rok akademicki: 2017/2018 - semestr zimowy, materiały do wykładu.

Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia niestacjonarne, sem. 2

Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 2

II stopień Zarządzanie

Slides for BiM