Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Nazwa kursu: Investment strategies

Prowadzący: Marcin Potrykus

Folder: Kierunek: Inżynieria danych

               Rodzaj studiów: inżynierskie

               Tryb: stacjonarne

This course is intended for students of the first semester of Data Engineering (inter-faculty program in English)

This course is intended for students of the first semester of Bachelor in Management  program at the Faculty of Management and Economics.

Historia filozofii z elementami historii matematyki (MAT1F02) dla kierunku Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 – sem. letni

Prowadzący: dr hab Andrzej Lisak, prof. PG

Dobrzy managerowie mogą poprowadzić organizacje do sukcesu. Natomiast słabi, mogą zniszczyć nawet najsilniejszą. Ten przedmiot ma na celu przekazanie fundamentów wiedzy oraz wskazanie źródeł inspiracji do osobistego rozwoju tych DOBRYCH. Zapraszam

Wioleta Kucharska

Marka, jako aktywo swoją wartością często przewyższa wartość przedsiębiorstwa. Interesariusze wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekują wzrostu wartości tego kluczowego aktywa. Kurs Zarządzanie markąprzeznaczony jest dla osób zainteresowanych wiedzą na temat procesu zarządzania tym zasobem, który to proces zorientowany jest na wzrost wartości tego aktywa w czasie, w sposób efektywny, skuteczny i odpowiedzialny. 

Zapraszam do udziału w moim kursie.

Wioleta Kucharska

The course explores strategic management choices along with the role of innovation in creating sustainable competitive advantage. It introduces frameworks and tools of strategic management (e.g. how to analyze organizations in their industry context and how to design and execute a coherent strategy). Concepts such as value creation, product diversification, clustering and open innovation will be explored to understand how entrepreneurs manage innovation inside and outside of the boundaries of organizations. 

In addition to the basics of innovation and strategy, the course will introduce insights and tools from fields such as entrepreneurship (e.g. how and why individuals identify promising opportunities while others do not), marketing (e.g. how the transfer from early, small market segments to broad market segments can be managed), and management (e.g. how new business models in the area of open and distributed innovation can look like).

ICT w zarządzaniu licencjami” dla studentów studiów z zarządzania, edycja 2022

ICT w sklepie ” dla studentów BiM edycja 2022

Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy.

Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł.

Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować posiadane zasoby, by nie tylko mądrze ale i możliwie najmniejszym kosztem dostarczyć wartość klientowi.

W tym miejscu znajdziesz materiały wprowadzające i wiedzę, którą wypraktykujesz na zajęciach, a także nieco więcej, na wypadek gdybyś chciał kiedyś zostać Managerem Produkcji :)