Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy.

Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł.

Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować posiadane zasoby, by nie tylko mądrze ale i możliwie najmniejszym kosztem dostarczyć wartość klientowi.

W tym miejscu znajdziesz materiały wprowadzające i wiedzę, którą wypraktykujesz na zajęciach, a także nieco więcej, na wypadek gdybyś chciał kiedyś zostać Managerem Produkcji :)

Kurs stacjonarny z projektu Politechnika Wielu Pokoleń

Statystyka matematyczna (wykład, ćwiczenia, laboratorium) - kierunek AG II, studia stacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka matematyczna - kierunek AG II, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018

Statystyka II - wykład - kierunek Ekonomia I - semestr zimowy 2017/2018

Statystyka I (wykład) - prowadzący: dr inż. Karol Flisikowski, studia stacjonarne, kierunek EKONOMIA I, semestr pierwszy, rok akademicki: 2017/2018 - semestr zimowy, materiały do wykładu.

Statistics II - Błażej Kochański

To jest mój kurs, który stanowi punkt wyjścia do tworzenia innych kursów 

Seminarium dyplomowe to kurs przeznaczony dla moich seminarzystów I i II stopnia. 

This is the course for my diplomants: bachelor and master level.

Zapoznanie się z metodami zabezpieczania przed różnymi rodzajami ryzyk oraz nabycie umiejętności kalkulacji ryzyka.