Kursy Biblioteki PG

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (dla kierunków prowadzonych w języku polskim).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje.

Kurs "Kompetencje informacyjne II stopnia" przeznaczony jest dla studentów II stopnia Politechniki Gdańskiej.

Kurs ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego wyszukiwania informacji na zadany temat poprzez odpowiednie dobranie źródeł, słów kluczowych oraz zastosowanie odpowiedniej strategii wyszukiwania. Celem kursu jest również przekazanie studentom wiedzy na temat korzystania ze znalezionych materiałów z poszanowaniem przepisów prawa autorskiego oraz prawidłowego ich cytowania w pracach dyplomowych.

Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi treściami i poprawne rozwiązanie testu.

The Gdańsk Tech Library offers Library Information Skills e-course to the students enrolled in English-language degree programmes at Gdańsk University of Technology (Gdańsk Tech). It is an obligatory course. There is a test at the end of the e-course. Information skills, or in other words information literacy, means knowing what kind of information a student is looking for, where to find it, how to evaluate, communicate and use it in a presentation, article or diploma in an ethical way.