Kursy Biblioteki PG

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs:

Agnieszka Szymik, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej (agnieszka.szymik@pg.edu.pl)

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs:

Alicja Jaroszuk-Antoniewska, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Sekcja udostępniania zasobów cyfrowych (jarant@pg.gda.pl)

Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla studentów Politechniki Gdańskiej, którzy mają zaległości i nie zaliczyli przedmiotu "Kompetencje informacyjne" w roku akademickim 2018/2019.

Ważne - zaliczenie przedmiotu "Kompetencje informacyjne"

Studenci I roku Politechniki Gdańskiej przyjęci w rekrutacji 2019/2020 zaliczają kurs Kompetencje informacyjne I-go stopnia.