Kursy Biblioteki PG

Kurs "Kompetencje informacyjne II stopnia" przeznaczony jest dla studentów II stopnia Politechniki Gdańskiej.

Kurs ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego wyszukiwania informacji na zadany temat poprzez odpowiednie dobranie źródeł, słów kluczowych oraz zastosowanie odpowiedniej strategii wyszukiwania. Celem kursu jest również przekazanie studentom wiedzy na temat korzystania ze znalezionych materiałów z poszanowaniem przepisów prawa autorskiego oraz prawidłowego ich cytowania w pracach dyplomowych.

Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi treściami i poprawne rozwiązanie testu.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (dla kierunków prowadzonych w języku polskim).

Szkolenie uzupełniające dla roku akademickiego 2023/2024 - wprowadzenie do nowego systemu bibliotecznego i katalogu Primo.

e-course for students enrolled in English-language degree programmes at Gdańsk University of Technology.

Follow-up training for the 2023/2024 academic year - introduction to the new library system and the Primo catalogue.