Kursy Biblioteki PG

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs:

Alicja Jaroszuk-Antoniewska, Sekcja udostępniania zasobów cyfrowych (jarant@pg.gda.pl)