Kursy Biblioteki PG

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs:

Agnieszka Szymik, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej (agnieszka.szymik@pg.edu.pl)