Kursy Centrum Sportu Akademickiego

Vademecum wychowania fizycznego dla studentów PG.

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Vademecum of Physical Education for Gdańsk University of Technology Students

"Modelowanie procesów technologicznych projekt zespołowy" - kurs zdalny

Zapraszam na wykłady zdalne z Filozofii i Estetyki. 

 

Kurs w formie zdalnej dotyczący przedmiotu Wymiana i Wymienniki Ciepła. Kurs prowadzony w formie Webinarium.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności
  samodzielnego tworzenia translatorów, w szczególności kompilatorów
  języków programowania wysokiego poziomu, a także zrozumienie zasad
  ich działania, co jest pomocne przy radzeniu sobie w przypadku
  występowania błędów kompilacji. Po udanym zaliczeniu przedmiotu
  studenci powinni być w stanie napisać analizator szerokiej klasy
  kodów źródłowych z wykorzystaniem generatorów analizatorów
  leksykalnych i generatora analizatorów składniowych.