Kursy Centrum Sportu Akademickiego

Projektowanie dyplomowe jest skierowane do studentów sem. 7 dla Katedry Projektowania Środowiskowego

"Modelowanie procesów technologicznych projekt zespołowy" - kurs zdalny

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom prawnej legislacji i procedurom niezbędnym przy imporcie, produkcji i obrocie wyrobami zawierającymi nanomateriały. Obejmuje on zagadnienia społecznego odbioru nanotechnologii, przepisom UE dotyczącym nanomateriałów, szczegółowym przepisom określającym procedury dla wyrobów chemicznych, medycznych, środków ochrony roślin i innych oraz ochronie człowieka i środowiska

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG

W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni. Prowadzący przedstawią zarówno elementy składające się na przestrzeń miejską, sposoby i zasady ich kształtowania oraz narzędzia służące wdrożeniu wypracowanych koncepcji. Uzyskane w ramach zajęć wiedza i kompetencje stanowić będą bazę dla kolejnych zajęć projektowych, realizowanych w ramach całego toku studiów.

Konstrukcje Metalowe - sem. 7 (niest.)

Wykład: dr inż T. Bąkowski

Ćwiczenia: dr inż. Patryk Deniziak, dr inż. Wojciech Migda

Aims of the laboratory classes is to acquire knowledge of the numerical methods of the Ansys commercial package with emphasis on the issues of fluid mechanics and heat transfer.

Presentation of issues concerning mathematical modelling of power installations, including thermodynamic cycles and selected devices of power installations using commercial codes, so that the student is able to properly model the process and interpret the results. Presentation of capabilitiy of CFD code.