Kursy Centrum Sportu Akademickiego

Vademecum wychowania fizycznego dla studentów PG.

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Vademecum of Physical Education for Gdańsk University of Technology Students

"Modelowanie procesów technologicznych projekt zespołowy" - kurs zdalny

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom prawnej legislacji i procedurom niezbędnym przy imporcie, produkcji i obrocie wyrobami zawierającymi nanomateriały. Obejmuje on zagadnienia społecznego odbioru nanotechnologii, przepisom UE dotyczącym nanomateriałów, szczegółowym przepisom określającym procedury dla wyrobów chemicznych, medycznych, środków ochrony roślin i innych oraz ochronie człowieka i środowiska

Zapraszam na wykłady zdalne z Filozofii i Estetyki. 

 

Kurs w formie zdalnej dotyczący przedmiotu Wymiana i Wymienniki Ciepła. Kurs prowadzony w formie Webinarium.