Kursy Centrum Sportu Akademickiego

Vademecum wychowania fizycznego dla studentów PG.

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Vademecum of Physical Education for Gdańsk University of Technology Students

"Modelowanie procesów technologicznych projekt zespołowy" - kurs zdalny

Zapraszam na wykłady zdalne z Filozofii i Estetyki. 

 

Kurs w formie zdalnej dotyczący przedmiotu Wymiana i Wymienniki Ciepła. Kurs prowadzony w formie Webinarium.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności
  samodzielnego tworzenia translatorów, w szczególności kompilatorów
  języków programowania wysokiego poziomu, a także zrozumienie zasad
  ich działania, co jest pomocne przy radzeniu sobie w przypadku
  występowania błędów kompilacji. Po udanym zaliczeniu przedmiotu
  studenci powinni być w stanie napisać analizator szerokiej klasy
  kodów źródłowych z wykorzystaniem generatorów analizatorów
  leksykalnych i generatora analizatorów składniowych.

Pytania QUIZU! Z WIEDZY O SPORCIE dotyczą znajomości 28 dyscyplin sportowych, w których rywalizują studenci Politechniki Gdańskiej w ramach Akademickich Mistrzostw Polski.

QUIZ! Z WIEDZY O SPORCIE skierowany jest do aktualnych studentów Politechniki Gdańskiej, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 mieli obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. 

Aby zaliczyć przedmiot „wychowanie fizyczne” należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań (w tym przypadku uczeń otrzyma „5”).

QUIZ! Z WIEDZY O SPORCIE będzie dostępny od 15 maja do końca semestru letniego.

Pytania mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru lub być pytaniami otwartymi. 

W sprawach związanych z zaliczeniem zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Dydaktycznych, Panem Kazimierzem Rozwadowskim - e-mail: kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

SPORTS QUIZ is addressed to current students of the Gdańsk University of Technology who, in the summer semester of the 2019/20 academic year, had compulsory physical education classes. To get credit you must get at least 50% of points.

SPORTS QUIZ contains 52 questions about knowledge of 28 sports.

The questions may take the form of single-choice or multiple-choice questions.

In matters related to the completion of physical education classes in the summer semester of the 2019/20 academic year, please contact the Didactic Director, Mr. Kazimierz Rozwadowski - email: kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl