Kursy Centrum Sportu Akademickiego

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Wychowanie fizyczne- zdalny kurs wychowania fizycznego w semestrze 2

Vademecum of Physical Education for Gdańsk University of Technology Students

"Modelowanie procesów technologicznych projekt zespołowy" - kurs zdalny

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom prawnej legislacji i procedurom niezbędnym przy imporcie, produkcji i obrocie wyrobami zawierającymi nanomateriały. Obejmuje on zagadnienia społecznego odbioru nanotechnologii, przepisom UE dotyczącym nanomateriałów, szczegółowym przepisom określającym procedury dla wyrobów chemicznych, medycznych, środków ochrony roślin i innych oraz ochronie człowieka i środowiska

Konstrukcje Metalowe - sem. 7 (niest.)

Wykład: dr inż T. Bąkowski

Ćwiczenia: dr inż. Patryk Deniziak, dr inż. Wojciech Migda

Zapraszam na wykłady zdalne z Filozofii i Estetyki.