CEL 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry w zakresie wykorzystania innowacyjnych
umiejętności dydaktycznych pozwalających na wykorzystanie wiedzy metodycznej i narzędzi
informatycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz
systemów informatycznych PG do tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych.


OPIS
Szkolenie składa się z 2części:
- e-learningu: metodyka i rozwiązania prawne obowiązujące na PG oraz podstawowymi informacjami
dotyczącymi uczelnianej platformy eNauczanie,
- warsztatów, w czasie których uczestnicy poprzez pracę na indywidualnych stanowiskach komputerowych
nabędą umiejętności tworzenia własnych zasobów edukacyjnych (w różnorodnych formach, począwszy od stron i lekcji, a skończywszy na aktywnościach sprawdzających wiedzę), zarządzania nimi i uczestnikami tworzonych szkoleń oraz organizacji zajęć zdalnych wpisanych w plan i program studiów. Forma szkolenia pozwoli na efektywne opanowanie wiedzy.

CEL
Podniesienie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie wykorzystania
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych pozwalających na użycie narzędzi informatycznych do
prowadzenia zajęć o charakterze ścisłym i inżynierskim.


OPIS
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zastosowaniem oprogramowania inżynierskiego przy
prowadzeniu zajęć z przedmiotów ścisłych i technicznych. Zajęcia obejmą zagadnienia związane z
obliczeniami (również macierzowymi), wizualizacjami, zagadnieniami związanymi z importem, eksportem oraz analizą danych, a także podstawy programowania, interfejs i narzędzia środowiska MATLAB, podstawowe operacje matematyczne, obliczenia macierzowe; wizualizacja, import, eksport, analiza danych; tworzenie m-skryptów.