Celem kursu jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych.

Kompetencje międzykulturowe to biegłość w rozumieniu i komunikowaniu się z osobami pochodzącymi z innych kultur. Skłądają się na