Projekt „Centrum Studiów Zaawansowanych – rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (POKL 4.3)

Kurs przygotowujący do tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkolenie dostępne od 10.05.2019 do 30.06.2019.