Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” (POIiŚ 13.1)

eNauczanie - introductory training for students - 2018/2019

eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2018/2019

eNauczanie - introductory training for students - 2019/2020

eNauczanie - introductory training for students - 2020/2021

eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2019/2020