Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” (POIiŚ 13.1)

eNauczanie - user's guide for students - 2018/2019

eNauczanie - kurs wprowadzający dla studentów - 2018/2019

This e-course is designed to prepare students for participation in didactic classes conducted with the use of tools, methods and techniques of distance learning, in the way realized at Gdańsk University of Technology. What is more - you will also be able to familiarize yourself with the basics of learning and presentation techniques.

Authors:

  • The methodology part (modules I, II, III): Anetta Brękiewicz-Sieg, Ania Dąbrowicz-Tlałka, Dorota Grott, CNMiKnO
  • The technical part (modules IV, V): Marek Joskowski, Paweł Traczyk, CUI.

EDITION 2017/2018

E-kurs ma za zadanie przygotować studentów do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi, metod i technik kształcenia na odległość, w sposób realizowany na Politechnice Gdańskiej.

Autorzy kursu:

  • część metodyczna (moduły I, II, III): Anetta Brękiewicz-Sieg, Ania Dąbrowicz-Tlałka, Dorota Grott, CNMiKnO
  • część techniczna (moduły IV, V): Marek Joskowski, Paweł Traczyk, CUI.

EDYCJA 2017/2018