Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” (POIiŚ 13.1)

eNauczanie - introductory training for students - 2020/2021

Obowiązkowe szkolenie dla studentów 1 roku.

Osoba kontaktowa: Alina Guzik: alina.guzik@pg.edu.pl