Pozostałe Kursy

Spis treści prezentowanych na kursie:

1. Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego.

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka.

3. Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej.

4. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała.

5. Biomechaniczne modele dynamiczne.

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

8) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej.

ćwiczenia z podstaw fizyki dla studentów informatyki

ćwiczenia rachunkowe dla studentów eti do przedmiotu fizyka

Finite Element Method Applications - summer 2020/2021

Online seminar.

Kurs obejmuje komplet podstawowych zagadnień z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę wodociągową za szczególnym uwzględnieniem ujęć wody oraz systemów transportu, magazynowania i dystrybucji wody, w tym konstrukcje, hydraulika, wymiarowanie systemów i zasady sterowania.

Zagadnienia tradycyjnie związane z dziedziną techniki sanitarnej orazzagadnienia pomiarów i sterowania w instalacjach sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem występujących specyficznych zagadnień technicznych tu występujących, algorytmów sterowania, zagadnień hydraulicznych oraz stosowanej w przedmiotowym sterowaniu armatury statycznej, armatury bezpośredniego działania, sterowników swobodnie programowanych i in.

Specjalność: Środki Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studenta z materiałami i technologiami stosowanymi podczas budowy konstrukcji z kompozytów polimerowych oraz wybranymi zasadami projektowania konstrukcji na podstawie obliczeń wytrzymałościowych i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Oferta Biura Karier dla studentów i absolwentów PG z uwzględnieniem prezentacji platformy kariery Career Center (portal z ofertami pracy, praktyk, staży, aktualnymi wydarzeniami, szkoleniami, konkursami oraz bazą wiedzy).

Analityk danych (WFTiMS), I stopnia

Analityk danych (WFTiMS)

Wprowadzenie do archeologii, kurs z zakresu nauk humanistycznych, studia magisterskie wydział chemiczny 

W tym miejscu znajdziecie informacje o Kolejowych Targach Pracy, które organizowane są na Politechnice Gdańskiej przez Koło Naukowe KoDiK.

Targi odbędą się w dniu 23.03. Więcej szczegółów znajdziecie po zapisaniu się na kurs, zapraszamy!

Hasło: KTP2021

Przedmiot omawia podstawy filtracji Kalmana oraz zasady sterowania obiektami, na które działają zakłócenia losowe.

Celem kursu jest umożliwienie kontaktu studentom z wykładowcą.