Pozostałe Kursy

Kurs pomocniczy do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KSMI (ETI)

 1. SYSTEMS FOR SEARCHING OIL AND GAS UNDER THE SEABED
  1. Oil and gas formation
  2. Techniques used to locate reserves
  3. Seismic survey technique
  4. Seismic survey vessels (SSV)
  5. Seismic streamer and its components
  6. Operational performance
 2. SYSTEMS FOR EXTRACTING OIL AND GAS FROM THE SEABED
  1. Structures of offshore oil and gas recovery units
  2. Basic offshore rig components
 3. STATIONARY MARINE DRILLING UNITS
  1. Fixed Jacked Platforms
  2. Jack-up Platforms
  3. Gravity base platforms
  4. Compliant towers
 4. STRUCTURES THAT FLOAT NEAR THE WATER SURFACE
  1. TLP (Tension Leg Platform) Platforms
  2. SPAR (Single Point Anchor Reservoir) Platforms
  3. Semi-submersible rigs
  4. Drilling ships
  5. Floating production systems
 5. STATION KEEPING SYSTEMS
  1. Mooring lines and their components (lines of mooring systems; anchors and connectors)
  2. Station keeping systems of FPSO (turret systems)
  3. Dynamic positioning systems and their elements (position reference systems, propellers)
 6. DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT (selected issues)
  1. What is the drilling process?
  2. Drilling equipment (drillstring; blowout preventer)
  3. What is the production process? (offshore riser systems; drive mechanism of rigs)
 7. OFFSHORE OIL DRILLING PROCESS (selected issues)
  1. Types of offshore oil drilling
  2. Vertical (conventional) drilling
  3. Directional (slant) drilling
  4. Extraction process
 8. PRODUCTION TECHNOLOGY (selected issues)
  1. Essential components of offshore production systems
  2. Offshore un-manned platforms
  3. Types of subsea installations and equipment
 9. LAYING PIPE ON THE SEAFLOOR (selected issues)
  1. Offshore pipeline
  2. Route selection
  3. Ways of laying pipe on the seafloor
  4. Pipelay process
  5. Trenching and burial of offshore pipelines
  6. Pipeline welding technology
  7. Types of pipelay vessels

Zamieszczenie szkolenia dla członków Komisji Stypendialnej, utworzenie bazy wiedzy oraz sprawdzenie wiedzy. 

Kurs stosowany również jako platforma wymiany wiedzy pomiędzy członkami KS.

To kurs problemowy. Dla dociekliwych skądkolwiek. Dla tych, którzy próbują zlokalizować na świecie serwer pocztowy będący powodem niedoręczenia naszego listu.W zglobalizowanym świecie dobrze jest rozumieć, co wyprawiają z naszymi listami serwery nasze i innych.

MORSKIE FARMY WIATROWE

Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych

Podstawy energetyki wiatrowej

Główne elementy morskich farm wiatrowych

Postaci konstrukcyjne struktur nośnych turbin

Infrastruktura przesyłania i konwersji energii elektrycznej

Posadowienie turbin wiatrowych

Zasady lokalizacji farm wiatrowych na morzu

Statki specjalistyczne transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych

SYSTEMY POSZUKIWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU POD DNEM MORSKIM

Tworzenie się złóż węglowodorowych pod dnem morskim

Techniki używane do poszukiwanie złóż ropy i gazu pod dnem morskim

Systemy sejsmiki refleksyjnej do poszukiwania morskich złóż węglowodorowych:

System sejsmiki refleksyjnej holowany za statkiem do badań sejsmicznych

System sejsmiki refleksyjnej instalowany na dnie morskim,

Pionowe profilowanie sejsmiczne.

SYSTEM SEJSMIKI REFLEKSYJNEJ HOLOWANY ZA STATKIEM DO BADAŃ SEJSMICZNYCH

System wzbudzania fal akustycznych

System rejestracji odbijanych fal akustycznych

System pozycjonowania układu działek powietrznych i strimerów

Statki do badań sejsmicznych

SYSTEMY WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Konstrukcje przeznaczone do eksploracji złóż ropy naftowej i gazu

Podstawowe komponenty platform wiertniczych

MORSKIE STACJONARNE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy stałe

Platformy grawitacyjne

Platformy samopodnośne

Platformy z wieżą podatną

MORSKIE WYPORNOŚCIOWE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy typu SPAR

Platformy cięgnowe TLP

Platformy półzanurzeniowe 

Statki wiertnicze oraz FPSO

OCEANOTECHNICZNE SYSTEMY EKSPLOATACYJNE

Proces wydobywania ropy naftowej i gazu z odwiertu

Podstawowe komponenty systemów eksploatacyjnych

Bezobsługowe platformy oceanotechniczne

Podwodne instalacje oceanotechniczne

PODWODNE OCENOTECHNICZNE RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

Metody instalacji rurociągów na dnie morza

Montaż rurociągów oraz technologia spawania rurociągów

Przygotowanie dna morza do układania rurociągów

Statki specjalistyczne Posadowienie stałe morskich turbin wiatrowych do transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich jednostek wiertniczych i eksploatacyjnych oraz układania rurociągów na dnie morza

UTRZYMANIE STANOWISKA POZYCYJNEGO PRZEZ PŁYWAJĄCE JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNE

Systemy kotwiczenia i ich elementy (liny cumownicze, kotwice, inne akcesoria)

Systemy utrzymania stanowiska pozycyjnego przez wypornościowe jednostki eksploatacyjne FPSO

Systemy pozycjonowania dynamicznego i ich elementy (systemy referencyjne, stery, pędniki napędowe, pędniki sterowe)

Wprowadzenie do przedmiotu -  składowe nazwy przedmiotu:
 wytrzymałość
 eksploatacja
 statek
Katastrofy statków morskich – jedna czy wiele przyczyn (Titanic)
Katastrofy statków morskich a wytrzymałość ich elementów strukturalnych
Właściwości eksploatacyjne obiektu technicznego
Cykl życia obiektu technicznego (statku)
Eksploatacja i pojęcia z nią związane
 niezawodność (nieuszkadzalność i trwałość)
 obsługiwalność
 bezpieczeństwo
 ergonomiczność
Wytrzymałość materiałów okrętowych: obciążenia mechaniczne, pojęcia podstawowe związane z wytrzymałością materiałów; zadania inżynierskie wytrzymałości materiałów
Mechanika zmęczeniowa: zmęczenie materiału; czynniki wpływające na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej; zwiększenie trwałości zmęczeniowej
Mechanika pękania: podstawowe wiązania chemiczne; wprowadzenie do mechaniki pękania; odporność na kruche pękanie - teoria Griffitha
Projektowanie wytrzymałości eksploatacyjnej statku - wprowadzenie
Proces projektowania
Projektowanie statku - ogólnie
Projektowanie wytrzymałości kadłuba statku:
 projektowanie uwzgledniające monitorowanie i unikanie nadmiernego obciążenia statku,
 projektowanie zwiększające wskaźniki wytrzymałości kadłuba,
Projektowanie niezawodności statku
Zarzadzanie wytrzymałością eksploatacyjną statku:
 unikanie nadmiernego obciążenia statku:
• obowiązek weryfikacji wagi kontenerów przeznaczonych do transportu drogą morską,
• bezpieczeństwo statecznościowe statku w trudnych warunkach pogodowych,
• bezpieczeństwo przewozu ładunków masowych,
• alternatywne sposoby ładowania na masowcach,
• wymiana balastu na pełnym morzu.
 monitoring stanu wytrzymałości kadłuba statku.
• opis uszkodzeń i ich klasyfikacje,
• standardy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych,
• rozszerzony program inspekcji podczas przeglądów masowców i zbiornikowców
Uwarunkowania prawne eksploatacji jednostek pływających na wybranych przykładach
Instytucje formułujące przepisy
Zakres tematyczny przepisów odnoszących się do klasy jednostki:
 uregulowania prawne IMO
 uregulowania prawne UE
 krajowe uregulowania prawne
 uregulowania prawne przyjęte w wybranych krajach

Przedmiot specjalnosciowy prowadzony dla 7 sem. studiow pierwszego stopnia na wydziale ETI