Pozostałe Kursy

 

1.Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego.

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka.

3.Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej.

4. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała.

5. Biomechaniczne modele dynamiczne.

Oferta Biura Karier dla studentów i absolwentów PG z uwzględnieniem prezentacji platformy kariery Career Center (portal z ofertami pracy, praktyk, staży, aktualnymi wydarzeniami, szkoleniami, konkursami oraz bazą wiedzy).

Wprowadzenie do archeologii, kurs z zakresu nauk humanistycznych, studia magisterskie wydział chemiczny 

Przedmiot omawia podstawy filtracji Kalmana oraz zasady sterowania obiektami, na które działają zakłócenia losowe.

Celem kursu jest umożliwienie kontaktu studentom z wykładowcą.

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych 


The activity of structural mechanics students' community FOREVER YOUNG aimed at improving practical skills in technical English

Forum do dokonywania bieżących uzgodnień, wymiany dokumentacji, ankietyzacji i wymiany opinii NA z wydziału ETI i z PG prowadzących zajęcia na st. niest. II st. kier Informatyka oraz starostów grup studenckich tych studiów.  

Kurs wyrównawczy z fizyki prowadzony dla kandydatów na studentów I roku w semestrze zimowym 2020/2021. Informacje na temat kursu: https://ftims.pg.edu.pl/kursy-wyrownawcze

Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci.

Link do projektu MATURE

To kurs problemowy. Dla dociekliwych skądkolwiek. Dla tych, którzy próbują zlokalizować na świecie serwer pocztowy będący powodem niedoręczenia naszego listu.W zglobalizowanym świecie dobrze jest rozumieć, co wyprawiają z naszymi listami serwery nasze i innych.