Periodic health and safety training is intended for academic teachers, administrative and office positions and librarians

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest dla osób pracujących w Politechnice Gdańskiej na stanowiskach administracyjno-biurowych, bibliotekarzy oraz nauczycieli akademickich.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest dla osób pracujących w Politechnice Gdańskiej na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.