Kurs realizowany wspólnie dla doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich

The course is  conducted jointly for PhD students of the doctorals school and doctoral studies

Franco Bagnoli, University of Florence, Italy - "Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetic Gas Theory with a computational perspective.

 https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/enrol/index.php?id=5259

Kurs realizowany wspólnie dla doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich

The course is  conducted jointly for PhD students of the doctorals school and doctoral studies

Franco Bagnoli, University of Florence, Italy - "Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetic Gas Theory with a computational perspective.

 https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/enrol/index.php?id=5259

W ramach kursu realizowane będa zajęcia dla grupy doktorantów z dyscypliny "Architektura i urbanistyka"

szkoła doktorska - wszystkie grupy

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne
 
Background and definition of the circular economy. How is the circular economy different from a linear economy? How do materials circulate in the circular economy? The circular economy and sustainable development. How to measure circularity. Life cycle assessment and other indicators. What are the benefits of the circular economy? Circular Economy legislation in EU.