Dyscyplina: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa

Zajęcia  fakultatywne

Prowadzący:  prof. dr hab. inż. J. Chojnacki, WCh KChN

Liczba godzin: 15

Forma zajęć: wykład

Dyscyplina: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa

Zajęcia  fakultatywne

Prowadzący:  prof. dr hab. inż. M. Gazda, WFTiMS

Kurs realizowany wspólnie dla doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=634

Liczba godzin: 15

Forma zajęć: wykład

This course is compulsory for PhD students assigned to Architecture and Urbanism tracks at Doctoral School at Gdańsk University of Technology.

The course is conducted by prof. Giovanna Acampa, Kore University of Enna

Course type: workshops

Total hours of training: 15 teaching hours

This course is compulsory for PhD students assigned to Architecture and Urbanism tracks at Doctoral School at Gdańsk University of Technology.

The course is conducted by prof. Giovanna Acampa, Kore University of Enna

Course type: workshops

Total hours of training: 15 teaching hours

Szkoła Doktorska - wszystkie grupy

Obowiązkowe zajęcia soft-skills z obszaru I - umiejętności dydaktyczne

Liczba godzin: 15 h

The aim is to enhance your teacher’s role of supporting students’ learning by creativity and innovation. The course involves facets of psychological foundations of learning theories, goals of learning/teaching processes, teaching methods, issues of students' motivation, issues of assessment/evaluation.

Kurs realizowany wspólnie dla doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich

The course is  conducted jointly for PhD students of the doctoral school and doctoral studies

Franco Bagnoli, University of Florence, Italy - "Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetic Gas Theory with a computational perspective.

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5259

Course type: lecture

Total hours of training (part II): 15 teaching hours 

Kurs realizowany wspólnie dla doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich

The course is  conducted jointly for PhD students of the doctoral school and doctoral studies

Franco Bagnoli, University of Florence, Italy - "Thermodynamics, Statistical Mechanics, and Kinetic Gas Theory 

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5259

Course type: lecture

Total hours of training (part III): 15 teaching hours

Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach:
  • inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne
The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines:
  • civil engineering and transport
  • environmental engineering, mining and power engineering

Course type: lecture

Total hours of training: 15 teaching hours

Background and definition of the circular economy. How is the circular economy different from a linear economy? How do materials circulate in the circular economy? The circular economy and sustainable development. How to measure circularity. Life cycle assessment and other indicators. What are the benefits of the circular economy? Circular Economy legislation in EU.

W ramach kursu realizowane będą zajęcia dla grupy doktorantów szkoły doktorskiej z dyscypliny "Architektura i urbanistyka".

This course is addressed to the PhD students of "Architecture and urbanism" discipline at the doctoral school.

Course type: lecture

Total hours of training: 30 teaching hours