Information meeting on 18.12.2023

1st-year PhD students

Dyscyplina: IMe

Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku

Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak

Liczba godzin: 45

Forma zajęć: wykład/laboratorium