Podstawowe pojęcia elektrotechniki, teoria obwodów elektrycznych, podstawowe elementy i układy elektroniczne

Systemy Telekomunikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świadczenia.

Kurs dla przedmiotu Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN - Projekt dla studentów II stopnia (studia mgr) na Wydziale ETI PG.

Kurs  do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

Kurs przeznaczony dla studentów II sem. międzywydziałowego kierunku Energetyka

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru kierunku Transport. 

Podstawowe pojęcia elektrotechniki, teoria obwodów elektrycznych, podstawowe elementy i układy elektroniczne

Kurs służy do obsługi wizyt studyjnych w ramach zajęć AITECH

W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją sieci wodociągowych.

Wykład:

Dr inż. Dominika Sobotka

Dr inż. Nicole Nawrot

Ćwiczenia:

Dr inż. Dominika Sobotka (gupy IŚ-1 i IŚ-3)

Dr inż. Nicole Nawrot (grupa IŚ-2)

Systemy Telekomnikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świdczenia.

Kurs  do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

Zakres tematyczny wykładów z przedmiotu Biotribologia dla studentów kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, I stopień, semestr 07

Kurs prowadzony jest na wydziale WIMiO studia pierwszego stopnia na kierunku ZIP semestr 05