Plener malarski jest realizowany w okresie wakacyjnym. Jest podsumowaniem umiejętności studentów z zakresu rysunku i malarstwa. Plener malarski obejmuje realizację czterech zadań: dwóch prac rysunkowych (technika ołówkowa) oraz dwóch prac wykonanych w technice malarskiej (temperowej). Realizacja prac plenerowych jest pracą samodzielną.

 

Kurs dla studentów sem. 3 mgr pod opieka promotorską Piotra Marczaka w celu prowadzenia zdalnych konsultacji w ramach przedmiotu Projekt Dyplomowy II w roku akademickim 2019/2020.

 

Pomiar własności fizycznych czynników roboczych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu). Pomiar właściwości smarnych olejów smarowych. Przygotowanie do ruchu, rozruch, nadzorowanie podczas pracy, zatrzymanie tłokowego silnika spalinowego, turbozespołu gazowego, kotła opalanego, wirówek paliwa, sprężarki tłokowej.

Przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy oraz zatrzymanie podstawowych podsystemów energetycznych siłowni okrętowej - głównego układu napędowego, elektrowni okrętowej oraz kotłowni okrętowej

Specyfika napędu silnikiem spalinowym, turbiną parową, turbiną gazową, napędu jądrowego oraz napędu spalinowo elektrycznego. Silniki spalinowe tłokowe - zasada działania i podział. Główne elementy układu napędowego i ich charakterystyka. Układy kombinowane. Podstawowe wskaźniki siłowni, moce, sprawności. Instalacje obsługujące silniki spalinowe. Przeznaczenie, klasyfikacja i wymagania stawiane instalacjom. Instalacje wody chłodzącej, oleju smarowego, paliwa ciekłego, powietrza rozruchowego, pary wodnej, gazów spalinowych. Klasyfikacja i podstawowe cechy konstrukcyjne armatury i osprzętu instalacji siłowni. Normalizacja. Konstrukcja i zasada pracy poszczególnych typów armatury regulacyjnej i kontrolnej. Zasady doboru układów napędowych. Zasady rozplanowania urządzeń w siłowni. Uruchomienie, nadzór podczas pracy oraz odstawienie układu napędowego - przy użyciu symulatora.

 

Podstawowe procesy i prawa przepływu ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Przejmowanie i przenikanie ciepła. Własności materiałów stosowanych w wymiennikach ciepła. Przewodniki i izolatory cieplne. Opis funkcjonowania chłodnic, podgrzewaczy, skraplaczy i wyparowników. Konstrukcja wymienników ciepła: płaszczowo-rurowych, płytowych i innych. Określanie powierzchni wymiany ciepła wymienników. Istota pracy okrętowych kotłów parowych opalanych i utylizacyjnych. Wymiana ciepła w kotłach. Konstrukcje kotłów. Materiały. Bezpieczeństwo pracy kotłów i wymienników.

Support for the laboratory in organic chemistry.

Kurs ma na celu przygotowanie prowadzonych dyplomantów do egzaminu dyplomowego, zebranie materiałów dydaktycznych i metodycznych w ramach kursu, oraz ujednolicenie wymiany informacji w ramach dyplomów 2020.

Projekt zespołowy dla kierunku MIBM  sem.06. specjalność TM i MK

For semester IV students.

Task - coming soon.

Kurs przeznaczony jest dla Dyplomanta - Pana Macieja Pieloszczyka (nr indeksu 159842)