Systemy Telekomunikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świadczenia.

Kurs dla przedmiotu Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN - Projekt dla studentów II stopnia (studia mgr) na Wydziale ETI PG.

Kurs  do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

Fizyka techniczna dla Zarządzania inżynierskiego, zaoczne on-line, sem I

Kurs realizowany z przedmiotu Chemia w ramach ćwiczeń oraz laboratorium dla studentów sem 3 Budownictwa studiów niestacjonarnych. Prowadzącym zajęcia jest dr inż. Alina Wargin

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru kierunku Transport. 

Kurs przeznaczony dla studentów II semestru studiów magisterskich na kierunku Transport.

Przedmiot Prawo i bezpieczeństwo wykonywania lotów prowadzony dla profilu Fotogrametria niskiego pułapu.

(Geodezja i kartografia, studia dzienne inżynierskie, sem. V)

Podstawowe pojęcia elektrotechniki, teoria obwodów elektrycznych, podstawowe elementy i układy elektroniczne

Kurs służy do obsługi wizyt studyjnych w ramach zajęć AITECH

W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją sieci wodociągowych.

Wykład:

Dr inż. Dominika Sobotka

Dr inż. Nicole Nawrot

Ćwiczenia:

Dr inż. Dominika Sobotka (gupy IŚ-1 i IŚ-3)

Dr inż. Nicole Nawrot (grupa IŚ-2)

Systemy Telekomnikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świdczenia.

Kurs  do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

Zakres tematyczny wykładów z przedmiotu Biotribologia dla studentów kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, I stopień, semestr 07