Kurs  do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

Zakres tematyczny projektów z przedmiotu Grafika Inżynierska I dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, semestr 01

Zakres tematyczny wykładów z przedmiotu Biotribologia dla studentów kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, I stopień, semestr 07

Kurs dotyczący realizacji zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu Systemy energetyczne w transporcie

Kurs realizowany z przedmiotu Chemia w ramach ćwiczeń oraz laboratorium dla studentów sem 3 Budownictwa studiów niestacjonarnych. Prowadzącym zajęcia jest dr inż. Alina Wargin

Kurs prowadzony jest na wydziale WIMiO studia pierwszego stopnia na kierunku ZIP semestr 05

Kurs realizowany jest na studiach pierwszego stopnia na wydziale WIMiO na kierunku Zarządzanie Inżynierii Produkcji (ZIP)

W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją sieci wodociągowych.

Wykład:

Dr inż. Dominika Sobotka

Dr inż. Nicole Nawrot

Ćwiczenia:

Dr inż. Dominika Sobotka (gupy IŚ-1 i IŚ-3)

Dr inż. Nicole Nawrot (grupa IŚ-2)

Seminarium dyplomowe magisterskie II

Kurs do prowadzenia prac dyplomowych.
Opiekun dr inż. Agnieszka Czapiewska

W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych.

The course is dedicated to the students of the 2nd semester of Architecture (programme in English). Students learn how cities and their architecture developed and changed in the past - from the ancient times to the 18th century.