Proszę o utworzenie kursu ANGIELSKA TERMINOLOGIA TECHNICZNA (C:437CHB0) dla studentów Kierunek: Chemia budowlana (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2017/2018 - zimowy (obecnie sem. 7).

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Kurs jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z przedmiotu: podstawy organizacji procesu inwestycyjnego, VII sem. budownictwo, grupa TOB, studia dzienne.

prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni