Przestrzeń dla nauczycieli akademickich. Rozmawiamy o dydaktyce, inspirujemy się wzajemnie, dzielimy doświadczeniami, wspieramy w szukaniu rozwiązań, stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi. 

Student-centered teaching, active learning. 

Kurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich - pracowników Politechniki Gdańskiej.

Osoba kontaktowa: Alina Guzik