Obowiązkowe szkolenie dla studentów 1 roku.

Osoba kontaktowa: Alina Guzik: alina.guzik@pg.edu.pl 

Kurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich - pracowników Politechniki Gdańskiej.

Osoba kontaktowa: Alina Guzik