The eNauczanie platform, an introductory training for foreign students. Ed. 2021/2022.

Zapraszamy na e-szkolenie z platformy eNauczanie dla studentów 1 roku (ed. 2021/22). Szkolenie obligatoryjne.

Przestrzeń dla nauczycieli akademickich. Rozmawiamy o dydaktyce, inspirujemy się wzajemnie, dzielimy doświadczeniami, wspieramy w szukaniu rozwiązań, stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi. 

Student-centered teaching, active learning. 

Bezpłatny certyfikowany kurs dla studentów Politechniki Gdańskiej „Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja”.

 • Czas trwania: 15 godzin kontaktowych (webinaria)
 • Semestr: zimowy 2021/2022
 • Forma: zdalna (MS Teams)

Koordynatorka kursu: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG. Prowadzenie: Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, mgr Olga Ludyga.

Terminy webinariów 1. edycji: środy godz. 14.00-16.00

 • 17 listopada
 • 24 listopada
 • 1 grudnia
 • 8 grudnia
 • 15 grudnia
 • 22 grudnia

Program kursu:
Moduł I: Podstawy neurobiologiczne procesu uczenia się.
 1. Rodzaje pamięci.
 2. Rola hipokampa w tworzeniu i przywoływaniu śladów pamięciowych.
 3. Iluzja kompetencji.
 4. Skoncentrowany tryb pracy mózgu – warunki efektywnego uczenia się w pełnej koncentracji uwagi.
 5. Rola emocji w procesie zapamiętywania.
 6. Tryb rozproszony pracy mózgu – rola przerw w procesie zapamiętywania.
 7. Rola snu, aktywności fizycznej i diety w procesie tworzenia pamięci.
 8. Mózgowy układ nagrody, technika pomodoro.
 9. Prokrastynacja – podłoże neurobiologiczne i sposoby przeciwdziałania.
 10. Listy zadań, planowanie pracy.
Moduł II: Narzędzia efektywnego uczenia się.
 1. Fiszki.
 2. Mapy myśli.
 3. Notatki wizualne.
 4. Skojarzenia, opowieści.
 5. Wykorzystanie orientacji przestrzennej.
Moduł III: Komunikacja
 1. Style komunikacji, bariery.
 2. Komunikacja niewerbalna.
 3. Komunikacja w zespole wielokulturowym.
 4. Etykieta na uczelni (komunikacja student-wykładowca).
Moduł IV: Praca zespołowa
 1. Podział zadań, wyznaczenie etapów (milestones), organizacja grafiku pracy.
 2. Role w grupie, identyfikowanie umiejętności członków grupy.
 3. Efektywna współpraca w zespole projektowym.
 4. Ocena postępów i wkładu w pracę grupy.
 5. Etapy tworzenia się zespołu.
 6. Narzędzia do pracy grupowej.

Do zaliczenie kursu i uzyskania certyfikatu niezbędna jest realizacja 2 projektów i zaliczenie 4 quizów wiedzy.