Kursy Wydziału Architektury

Celem seminarium jest przedstawienie różnych aspektów praktyki deweloperskiej. Seminarium opiera się o doświadczenie prowadzącego uzyskane w trakcie realizacji projektów mieszkaniowych i usługowych.

Tematyka seminarium obejmuje metody analizy rynku, analizy nieruchomości, podstawowe zasady kosztorysowania i szacowania wartości nieruchomości oraz podstawowych metod analizy opłacalności inwestycji.

Kurs ćwiczeniowy, którego zadaniem jest przygotowanie projektu, produktu deweloperskiego oraz ocena opłacalności projektu (IRR, NPV). Przygotowanie projektu jest poprzedzone wykonaniem szeregu kroków: ocenie rynku i analizie konkurencji, ocenie sytuacji makroekonomicznej, identyfikacji grup docelowych, charakterystyki ich potrzeb i możliwości finansowych, ocenie parametrów planistycznych, budowie produktu (określeniu sposobu użytkowania, parametrów mieszkań), zbudowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz koncepcji marketingowej. Kurs oparty jest na narzędziach stosowanych w praktyce deweloperskiej.

UWAGA. zaleczenie kursu wymaga udziału we wszystkich ćwiczeniach w ramach kursu modułowego.

The course objective is to teach the basic, practical skills of planning for the architects. Three aspects of planning will be taught during the course: building control, regulatory planning and operational planning. The students will explore the role of planning in granting the building permissions, how to prepare the planning (zoning) regulations and finally what are urban design tools, which can be used to coordinate the development of the larger plots (such as non-statutory masterplans). In addition, broader theory of planning will be taught in a seminar format. This course is run jointly with the lectures on the local governance and legal aspects of planning. 

The Descriptive Geometry Course for Architects combines the elements of traditional education with E-learning. It is intended for students of Architecture, in semester 2 of their undergraduate Engineering studies. The teaching content includes engineering application of topographic projections, design of squares and access roads, perspective of an object or shadow in perspective, sections, interference of the three-dimensional objects, and creation of spatial 3-D models.

Zajęcia wykładowe poświęcone są wybranym aspektom planowania programów mieszkaniowych w mieście. Zagadnienia organizacyjne omawiane są w połączeniu z kwestiami przestrzennymi dotyczącymi planowania struktur mieszkaniowych (kompozycja urbanistyczna, program osiedla, uwarunkowania lokalizacji) oraz projektowania budynków mieszkaniowych różnych typów. Kwestie uwzględniania potrzeb różnych grup społecznych reprezentujących odmienne style życia omawiane są integralnie z aspektami ekologii, energooszczędności, ekonomii.

15h wykładowych zintegrowane w pełni z 30h kursem ćwiczeniowym, stanowi integralne przygotowanie i wsparcie zajęć projektowych realizowany w każdym kolejnym semestrze. W tym semestrze pracujemy w trybie online (elearning) poszerzonym o interaktywne elementy, jak dyskusje i omówienia (w podgupach) zadań domowych oraz przygotowane debaty ogólne -opcjonalnie wycieczka terenowa. Zaliczenie przedmiotu podsumowuje kolokwium w trybie face-to-face na uczelni.

Kurs z Podstaw Geografii Ekonomicznej semestr I Gospodarka Przestrzenna 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym tj. w poniedziałki w godzinach 8:15-11:45 na platformie MsTeams. By wejść na zajęcią proszę kliknąć poniższe hiperłącze lub wkleić w pasku przeglądarki poniższy link.

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjYxMzZmM2ItZGU5MC00NTBlLWEyMjAtNDdlYTY0MTdkODdj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f928959f-2c14-4cb9-917f-7a62a5343d9b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Konsultacje dla studentów na platformie MsTeams odbywają się we wtorki w godzinach 13:30-15:00 pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=7ded5935-5765-4eb2-9597-0f62c36c4a82&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2QxMDI0YjItMjUxYi00NTI2LWIwYjItOTBjZTg5OTI1Yjhk@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true

Kurs z Ekonomii semestr 1 Gospodarka Przestrzenna - wykład 30 godzin

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym tj. w piątki w godzinach 18:15-19:45 na platformie MsTeams. By wejść na wykład proszę wkleić do przeglądarki poniższy link:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDM0MTM4OTctNWU2Mi00M2UwLTgwMjMtMmJjZTY3ZTNlOGMy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1b24f4f4-723b-43e3-9c5a-afe28aca6a44&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Kurs przeznaczony dla studentów I sem. studiów I stopnia na kierunku Architektura

Kurs przeznaczony dla studentów I sem. studiów I stopnia na kierunku Architektura

For semester IV students.

Task - coming soon.

This educational module is intended for students from the first term of Master Studies at Faculty of Architecture in academic year 2019/2020. It includes two courses:

- Theory of Conservation and Protection of Cultural Heritage (lectures: presentations, short movies, literature)

- Conservation Project I (practical tasks; eg. quizzes, short essays, drawings)

Although topics from both courses are presented together, the conditions for passing are established separately for each of them.

Conditions for passing


Theory of Conservation and Protection of Cultural Heritage is an essential part of the module, in which students receive elementary knowledge about the origins and development of the conservation doctrine. In June 2020, it will be conducted the final exam for all participants (test based on topics presented via e-nauczanie platform).


Before 2020 the practical issues (exercises) connected to the theory of conservation were presented in the course of Conservation Design II. However, the programme has been modified. Consequently, the Conservation Project I includes practical tasks (quizzes, short essays, small drawing tasks) which based on topics from the theory of conservation. Each task will be evaluated during the term.


The final grade from the whole module Conservation Design I is in 50% the grade of the final exam (Theory of Conservation) and in 50% the average score received by students in practical tasks (Conservational Project I).