Kursy Wydziału Architektury

The course HISTORY OF WORLD II (HWA I) is obligatory in the second semester of study at the Faculty of Architecture at Gdańsk University ofTechnology. It lasts 15 weeks, finishes with the exam, and consists of 15 one-hour lectures and 7 two-hour exercises.

The merit of the course includes Western World architecture, beginning from Renaissance (XVI c.), Baroque, Neoclassicism, and Historicism, up until the XIX century. The aim of the course is to acknowledge students with chronology, styles, development of architectural forms, and masters of the architecture of those times.

In the summer semester of the academic year 2021-2022, the lectures will be delivered remotely, through the eNauczanie platform.  During lectures, students should make notes – both drawing and writing. Every one of the 7 exercises is finished with a drawing task, which is then sent as (picture or scan) to the eNauczanie platform and evaluated. The exercises are performed in the form of a HAND DRAWING, on A3 format of the paper, with the use of pen (or ball-pen) not pencil!

Projektowanie Architektoniczne KAMiPN_sem. VI

Cykl złożony jest z 15 wykładów z Teorii Projektowania Architektonicznego. 

Goal of the course:  

 Understanding the basic design issues related to illumination of the exterior spaces in the built environment 

Course content / class schedule:  

1.Student will learn the difference between Functional versus Decorative lighting in exterior spaces

2. Student will learn how artificial lighting can shape the appearance of an urban space

3. Student will learn necessary tools (luminaires, light sources, lighting control etc.) to design artificial illumination for an urban realm

4. Student will be able to identify problems related to external illumination in the urban environments

5. Student will be able to correctly assess design proposals for exterior illumination based on aesthetic and functional criteria

Classes will be conducted in a hybrid manner. Lectures and consultations will be held online and workshop will be held in person in November at Gdańsk Tech. Campus based on below schedule:

8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 10.01, 17.01, 24.01

Workshop dates in November still to be TBC

!!! Attention first class will begin on 8th of November 2021 at 14:15 and will be held online !!!

Link to class will be uploaded to e-nauczanie platform

Time 14:15-17:00 (3h)

Room: Microsoft Teams meeting online, link will be provided before the class commence

Passing conditions/earning the ECTS credit:
1. The attendance of ALL lectures/classes and active participation;
2. A 10 minute presentation of a lighting design solution for an exterior space based on student’s current project.
3. A3 Presentation in PDF format.
4. Participating in the Gdansk Tech survey on quality of class etc., lecturer etc.

Temat zajęć: 

PRZYJAZNA ARCHITEKTURA – INTEGRUJĄCA STRUKTURA.

Temat 1. Strefa przyszłych medyków wraz z przedszkolem dla dzieci lekarzy

w dzielnicy Gdańsk Aniołki.

Temat 2. Centrum wsparcia dla uchodźców z Ukrainy wraz z przedszkolem

w dzielnicy Gdańsk Aniołki.

 

Problematyka zajęć:

Problematyka zajęć dotyczy przyjaznej architektury – przyjaznej zarówno dla użytkownika, mieszkańca dzielnicy, przypadkowego przychodnia a także dla środowiska. To architektura oferująca ciekawy wachlarz miejsc i między-przestrzeni, dla różnych grup wiekowych – rozbieganych dzieci, raz zaczytanych, a raz aktywnych studentów, a także mieszkańców dzielnicy. To architektura w symbiozie z otoczeniem, a także z zielenią.

Architektura projektowanego założenia powinna stanowić integrującą strukturą w kontekście społecznym – odpowiadając na różnorodne potrzeby użytkowników, a także w kontekście przestrzennym, stanowiąc węzeł spinający wielowątkowość dzielnicy blisko związanej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Seminarium przeznaczone dla studentów sem. VII studiów I stopnia WAPG realizujących Projekt dyplomowy inżynierski  w Studio Architektury Ochrony Zdrowia KAMiPN . Seminarium dyplomowe wspomagające zajęcia z projektu dyplomowego inżynierskiego na semestrze VII.

 

As part of the elective seminar, students working in groups of 3 people will prepare architectural and lighting concept for an international competition: "LOFT-BEFORE AND NOWADAYS" organized by the Polish Lighting Industry Association), co-organized by Goczołowie Architekci OVO Grąbczewscy Architects and the SOMA Agency, the organizer of the International LIGHT Fair.

More information here about the competition here: https://lightfair.pl/green-shoots-competition/

The subject of the Competition is a loft. It may be an adaptation of an old, existing facility as a loft, or a design of a new facility or a loft-like interior. The function of the facility may be different (residential, commercial, office, etc.) 

The Jury expects unconventional loft solutions both in old structures of existing facilities and in new lofts. An important role in the project is also to play the analysis of the impact of natural, natural and artificial light on the character and space of the loft, creating a loft style or climate.

The project may be purely theoretical. It is important to present the course of thought and reasons for further creative design decisions as well as to present the details.  

When designing and creating an object or interior, KANLUX lighting solutions should be used, i.e. a luminaire or luminaires with appropriate lighting parameters and decorative values. The type or types of luminaires used are free, with the assumption that they will form a single, coherent whole with the architectural and spatial elements of the loft. They must also meet the requirements of the function for which they are applied.

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Kurs przeznaczony jest dla studentów sem. 7 kierunku Architektura.

Kurs przeznaczony dla studentów semestru 7 studiów I stopnia WAPG realizujących projekt Projekt dyplomowy inżynierski w KAMiPN - Studio Architektury Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2021/2022 pod opieką promotorską: dr hab. inż. arch. Agnieszki Gębczyńskiej-Janowicz; prof. PG; dr inż. arch. Jacka Poplatka; dr inż. arch. Jarosława Bąkowskiego; dr hab. inż. arch. Rafała Janowicza, prof.PG; dr inż. arch. Marka Sztafrowskiego; mgr inż. arch. Agnieszki Szuty.