Kursy Wydziału Architektury

In the twenty-first century the idea of living in a perfect place combines the need for beauty&identity of the place with the ecology. Metropolises around the world are waiting for concepts that will expose the landscape values and give life in the suburbs high quality including energy efficiency and climate neutrality. A new concepts of are being discussed. Join this trend and look for solutions which merge expression of beauty with SMART technologies to feed people with creative energies.

We Welcome all who … wish to face their own version of the theme of

"Smart Garden Suburb"

…. exploring examples from the past signed by Garden City Movement, Bauhause & Werkbund we will learn about contenporary tendencies identify with watchwords like new urbanism, landscape urbanism, walkability & placemaking.

Design studio consists out of two components:

  • the seminar: includs i e.: analysis of best practice examples, study walk, meeting with practitioners
  • the design task will be to create a spatial concept of small housing complex in 1 of 4 chosen garden like location in Gdansk
  • Credit of 5 ETCS is obtained on the basis of grades from 3 design reviews, final presentation of the project, active attendance at classes

The topic of the course - Green Story - Free Time Space, joins green architecture and a place to spend free time - inside and outside – to read, to eat, to relax. The idea is to design green – to give back the greenery to the public square – to make a city space more friendly for users and more friendly to the environment.  You can design a story, to make a space more attractive. You can design a Green Story, to make people more aware about a Sustainable Development.

And how do you understand a need of Green in the urban space? You will work in small groups to discuss the problem. You will propose your own Green Story in a form of a pavilion and you will tell a story about it in a short video

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Studenci biorący udział w zajęciach zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami przestrzennymi, formalnymi, funkcjonalnymi, prawnymi i projektowymi związanymi z budownictwem jednorodzinnym w Polsce.  Zdobyte informacje pozwalają im lepiej zrozumieć otaczającą przestrzeń oraz zasady w niej obowiązujące. Zajęcia stają się wstępem do rozumienia środowiska zurbanizowanego. Daje to szansę na lepsze poznanie obowiązujących w nim reguł przestrzennych. 

Kurs poświęcony zagadnieniom programowania równoległego na maszynach z pamięcią współdzieloną, w tym na wielordzeniowych CPU oraz GPU.

Wydział: Wydział Architektury
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne I stopnia, I rok, 2 sem.
Rok Akad.: 2022/23
Przedmiot: Techniki Informacyjne
Opis: Wykorzystanie oprogramowania CAD w sporządzaniu dokumentacji planistycznej oraz w projektowaniu urbanistycznym.

The course is aimed at students of the 3rd semester of engineering studies in the field of Architecture. It is an introductory course to Urban Design. Students learn the basic concepts and principles related to town planning, urban design and urban composition. Students learn the methods of analyzing urban space and the basic principles of design during theoretical and practical classes, designing an urban composition for a specific urban area.

Celem kursu jest przybliżenie zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz.
Studenci pracować będą na własnych projektach domów jednorodzinnych, opracowanych w poprzednim semestrze.
Zajęcia odbywają się w trybie konsultacji i krótkich wykładów.

prowadzący: Kacper Ludwiczak / kacper.ludwiczak@pg.edu.pl

 

Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.

Brief description:

The subject matter of the spatial form design classes is transformation. First, a black square becomes a flat graphic composition, which is then converted to color. The final stage of the transformation process is a spatial object, which is by assumption devoid of any utilitarian functions.

Course content / classes schedule:  

1. Graphic. The task is to create an achromatic flat composition in the contrast of white and black with the use of organic, geometric or mixed forms. Graphic work might be an individual expression on personal topics or possibly it could be relating to the current social or political issues. The graphic work can be realistic or abstract. From the formal point of view, the starting point for graphic composition is a square with sides 47x47cm, which should be divided into any number of elements. The obtained parts should be used to arrange a composition on the surface of the B1 format (100x70 cm), by using the general principles of art composition. All elements obtained from dividing the square should be used in the composition. The quantity of black should remain constant.

2. Color. Interpretation of the previous work. Converting black and white into color. By using color, the previous compositional arrangement becomes changed. Color also influences the transmission of meanings. By completing this work various techniques can be implemented, mixed-media including.

3. Spatial form. The results of the analysis of the entire transformation process are works which are in between the architecture, sculpture and applied art. It can be a free-standing form in its several positions or an object hovering in the space independent from the ground. Any techniques can be implemented. Suggested materials: glass, metal, wood, stone, plaster, textiles, mixed techniques, three-dimensional printing, etc.

Timetable:

till       10.03.2022 approving of sketches to task nr 1 (graphic work)

24.03.2022 completion of task nr 1 (graphic work) / introduction to task nr 2

07.04.2022 approving of sketches to task nr 2 (color work)

21.04.2022 completion of task nr 2 (color work) / introduction to task nr 3

19.05.2022 approving of ideas to task nr 3 (spatial form)

09.06.2022 completion of task nr 3 (spatial form)

At 5 of May classes according the timetable of Monday

Zadanie projektowe odnosi się do działań artystycznych i projektowych z obszaru Site-Specific (temat nanotechnologia ) w przestrzeni miejskiej oraz we wnętrzu. W zadaniu powinna być uwzględniona specyfika przestrzenna Budynku Centrum Nanotechnologii. Należy zaprojektować i zrealizować obiekt lub zespół obiektów w skali 1:1  zintegrowanych z przestrzenią hallu budynku nanotechnologii, względnie jego przestrzeni wejściowej. 

Program nauczania zapewnia studentom solidne podstawy w BIM (Building Information Modelling) przy użyciu programu Autodesk Revit Architecture. Plan zajęć wprowadza w typowy przepływ pracy projektowej, rozwija umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia pełnego modelu 3D BIM i powiązanej z nim dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kurs zawiera następujące zasoby: materiały szkoleniowe online, filmy instruktażowe oraz slajdy „krok po kroku”, opisy, instrukcje oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. W zakres kursu wchodzą: współpraca i tworzenie interaktywnych linków z innymi programami (AutoCAD, SketchUp, IFC), poznanie funkcji, poleceń i zaawansowanych technik tworzenia trójwymiarowych modeli budynków BIM, pracy z parametrami, automatycznego generowania elementów architektonicznych na podstawie studialnych brył szkicowych (Form, Mass), praca z parametrami, poznanie narzędzi do generowania organicznych powłok, tworzenie wielopoziomowych parametrycznych elementów (klatek schodowych i wind), poznanie narzędzi do generowania elewacji, perspektyw i prezentacji architektonicznych, edycji i drukowania rysunków w formacie cyfrowym.

opracowanie: mgr inż. arch. Dariusz Cyparski