Kursy Wydziału Architektury

Tematyka seminarium obejmuje metody analizy rynku, analizy nieruchomości, podstawowe zasady kosztorysowania i szacowania wartości nieruchomości oraz podstawowych metod analizy opłacalności inwestycji.

Kurs ćwiczeniowy, którego zadaniem jest przygotowanie projektu, produktu deweloperskiego oraz ocena opłacalności projektu (IRR, NPV). Przygotowanie projektu jest poprzedzone wykonaniem szeregu kroków: ocenie rynku i analizie konkurencji, ocenie sytuacji makroekonomicznej, identyfikacji grup docelowych, charakterystyki ich potrzeb i możliwości finansowych, ocenie parametrów planistycznych, budowie produktu (określeniu sposobu użytkowania, parametrów mieszkań), zbudowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz koncepcji marketingowej. Kurs oparty jest na narzędziach stosowanych w praktyce deweloperskiej.

UWAGA. zaleczenie kursu wymaga udziału we wszystkich ćwiczeniach w ramach kursu modułowego.

The course objective is to teach the basic, practical skills of planning for the architects. Three aspects of planning will be taught during the course: building control, regulatory planning and operational planning. The students will explore the role of planning in granting the building permissions, how to prepare the planning (zoning) regulations and finally what are urban design tools, which can be used to coordinate the development of the larger plots (such as non-statutory masterplans). In addition, broader theory of planning will be taught in a seminar format. This course is run jointly with the lectures on the local governance and legal aspects of planning. 

Zajęcia wykładowe poświęcone są wybranym aspektom planowania programów mieszkaniowych w mieście. Zagadnienia organizacyjne omawiane są w połączeniu z kwestiami przestrzennymi dotyczącymi planowania struktur mieszkaniowych (kompozycja urbanistyczna, program osiedla, uwarunkowania lokalizacji) oraz projektowania budynków mieszkaniowych różnych typów. Kwestie uwzględniania potrzeb różnych grup społecznych reprezentujących odmienne style życia omawiane są integralnie z aspektami ekologii, energooszczędności, ekonomii.

15h wykładowych zintegrowane w pełni z 30h kursem ćwiczeniowym, stanowi integralne przygotowanie i wsparcie zajęć projektowych realizowany w każdym kolejnym semestrze. W tym semestrze pracujemy w trybie online (elearning) poszerzonym o interaktywne elementy, jak dyskusje i omówienia (w podgupach) zadań domowych oraz przygotowane debaty ogólne -opcjonalnie wycieczka terenowa. Zaliczenie przedmiotu podsumowuje kolokwium w trybie face-to-face na uczelni.

Kurs z Podstaw Geografii Ekonomicznej semestr I Gospodarka Przestrzenna 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym tj. w poniedziałki w godzinach 8:15-11:45 na platformie MsTeams. By wejść na zajęcią proszę kliknąć poniższe hiperłącze lub wkleić w pasku przeglądarki poniższy link.

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjYxMzZmM2ItZGU5MC00NTBlLWEyMjAtNDdlYTY0MTdkODdj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f928959f-2c14-4cb9-917f-7a62a5343d9b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Konsultacje dla studentów na platformie MsTeams odbywają się we wtorki w godzinach 13:30-15:00 pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=7ded5935-5765-4eb2-9597-0f62c36c4a82&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2QxMDI0YjItMjUxYi00NTI2LWIwYjItOTBjZTg5OTI1Yjhk@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true

Kurs z Ekonomii semestr 1 Gospodarka Przestrzenna - wykład 30 godzin

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym tj. w piątki w godzinach 18:15-19:45 na platformie MsTeams. By wejść na wykład proszę wkleić do przeglądarki poniższy link:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDM0MTM4OTctNWU2Mi00M2UwLTgwMjMtMmJjZTY3ZTNlOGMy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1b24f4f4-723b-43e3-9c5a-afe28aca6a44&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ZASADY PROJEKTOWANIA 
WA GP s.1  rok 2020/2021

 

 Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 semestru studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, realizowanych w roku akademickim
2020 / 2021

CAD  Integrated Architectural Design Course (Integration of Design Process)

The aim is to build the students' knowledge about the possibilities of using of Building Information Modelling (BIM) and communication techniques in spatial planning practice, to develop basic skills in the area of digital visualization of the built environment and in preparing graphic presentations using computer software. It incorporates the features, commands, and techniques for creating BIM models, importing, exchanging parametric data, editing and printing.

 

Kurs przeznaczony dla studentów I sem. studiów I stopnia na kierunku Architektura

Kurs przeznaczony dla studentów I sem. studiów I stopnia na kierunku Architektura