Finite Element Method Applications - summer semester 2023/2024

Seminar.

Celem kursu jest przeprowadzenie sprawdzianu na zaliczenie przedmiotu.

Zaliczenie odbędzie się 8.01.2021 o godz. 11.15.

Drugi termin zaliczenia 12.01.2021 godz.9.15 - 10.00

Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sterowanie ruchem w warunkach powstawania incydentów oraz podczas imprez masowych. Priorytety w sterowaniu ruchem. Systemy informacji dla kierowców. Systemy zarządzania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych. Eksploatacja systemów sterowania ruchem.

Asset Management w transporcie. MaaS (Mobilność jako usługa). Systemy współpracujące (C-ITS).  Zrównoważone strategie sterowania. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Bazy danych. Otwarte dane. Aplikacje w zarządzaniu transportem. Wspomaganie podejmowania decyzji i systemy zabezpieczające pojazdy. Wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem transportu.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański. 

Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sterowanie ruchem w warunkach powstawania incydentów oraz podczas imprez masowych. Priorytety w sterowaniu ruchem. Systemy informacji dla kierowców. Systemy zarządzania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych. Eksploatacja systemów sterowania ruchem.

Asset Management w transporcie. MaaS (Mobilność jako usługa). Systemy współpracujące (C-ITS).  Zrównoważone strategie sterowania. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Bazy danych. Otwarte dane. Aplikacje w zarządzaniu transportem. Wspomaganie podejmowania decyzji i systemy zabezpieczające pojazdy. Wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem transportu.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański. 

Asset Management w transporcie. MaaS (Mobilność jako usługa). Systemy współpracujące (C-ITS).  Zrównoważone strategie sterowania. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Bazy danych. Otwarte dane. Aplikacje w zarządzaniu transportem. Wspomaganie podejmowania decyzji i systemy zabezpieczające pojazdy. Wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem transportu.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański. 

Kurs przeznaczony dla studentów III semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport, zajęcia wykładowe. 

Podział siłowni turbinowych lądowych i morskich. Siłownie turboparowe. Siłownie turbogazowe. Metody projektowania siłowni turbinowych. Teoria grafów w projektowaniu turbin. Metody projektowania turbin 3D. Zastosowanie systemów nadzoru w projektowaniu siłowni turbinowych.

Źródła energii na Ziemi. Projektowanie systemów energetycznych, w tym zwłaszcza okrętowych. Podział energetyczny siłowni. Siłownie cieplne. Siłownie elektryczne. Siłownie hybrydowe. Energetyka urządzeń ogólnookrętowych. Energetyka systemów technologicznych.

Measurement errors and uncertainties. Industrial measurements in the energy industry. Measuring devices. The basics of control in industry. Measurement characteristics in complex energy systems. Distributed Control System (DCS) (KSR).

Projektowanie elektrowni krajowego systemu energetycznego. Projektowanie elektrowni w systemach rozproszonych. Charakterystyka nowoczesnych siłowni elektrownianych: parowych klasycznych, parowych nadkrytycznych, parowych nuklearnych, gazowych, kombinowanych gazowo-parowych, wodnych, wiatrakowych, wykorzystujących biomasę i inne źródła energii odnawialnej.

Application of turbines in industry and sea power plants. Basic thermodynamics and fluid flow mechanics in turbomachinery. Steam turbine power cycle and plants. Gas turbine power cycle and plants. Turbine blading systems operation.

budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2