Application of turbines in industry and sea power plants. Basic thermodynamics and fluid flow mechanics in turbomachinery. Steam turbine power cycle and plants. Gas turbine power cycle and plants. Turbine blading systems operation.

Nazwa przedmiotu zgodna z programem studiów:

Praca Projektowa I
Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot:
mgr inż. Damian Jakowski
Dane do kontaktu drogą elektroniczną (adres e-mail):
damian.jakowski@pg.edu.pl
Imię i nazwisko opiekuna kursu (merytorycznego/technicznego):
Damian Jakowski 
Zasady realizacji zajęć:
a) jak często będą pojawiały się nowe materiały:

W pierwszym etapie co tydzień.
Będą to wytyczne do projektu, które studenci będą musieli uwzględnić w swojej pracy. 

Studenci wykonują samodzielnie projekt zgodnie z kartą projektu oraz wytycznymi prowadzącego. Konsultują się online, przesyłają alktualne wersje projektu.
W chwili wykonania prawidłowo opisu projektu i wszystkich szczegółowych wymaganych parametrów, przesyłaja, projekt drogą mailową.
Oddany projekt jest oceniany, a przedmiot zaliczony.

b) gdzie będzie zamieszczana informacja o tym, kiedy będą organizowane zajęcia online (o ile będą prowadzone):
Będzie przesyłana drogą mailową starostom grup. oraz na enauczanie. 
 
c) przekierowania do pozauczelnianych komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych czy innych platform edukacyjnych lub narzędzi pracy grupowej:
 
 
d) jakiej aktywności oczekujemy od studentów, typu:
– zapoznanie się z materiałami otrzymanymi na pierwszych kilku spotkaniach projektowych, 
- na podstawie sporzadzonych notatek, wykonanie projektu 
e) zasady przesyłania plików z pracami do samodzielnego wykonania:
w razie potrzeby email: damian.jakowski@pg.edu.pl
projekty przesylamy na adres: projekt2.transport@gmail.com
f) zasady oceniania aktywności studentów:
Na podstawie uczestnictwa w webinariach, kontaktu mailowego. 
Zasoby dla studenów:
Materiały:
Udostępnione na spotkaniach projektowych.