The course explores strategic management choices along with the role of innovation in creating sustainable competitive advantage. It introduces frameworks and tools of strategic management (e.g. how to analyze organizations in their industry context and how to design and execute a coherent strategy). Concepts such as value creation, product diversification, clustering and open innovation will be explored to understand how entrepreneurs manage innovation inside and outside of the boundaries of organizations. 

In addition to the basics of innovation and strategy, the course will introduce insights and tools from fields such as entrepreneurship (e.g. how and why individuals identify promising opportunities while others do not), marketing (e.g. how the transfer from early, small market segments to broad market segments can be managed), and management (e.g. how new business models in the area of open and distributed innovation can look like).

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i zjawiskami psychologicznymi  dotyczącymi funkcjonowania człowieka w relacjach społecznych.

Wykład łączony dla 3 wydziałów (OiO, EiA, Mechaniczny)

_Wykład łączony dla 3 wydziałów (OiO, EiA, Mechaniczny)_
Etyka
Energetyka
semestr letni
semestr 2
wykład 2 godz.
1 grupa studentów

Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1,  studia inżynierskie I stopnia.

Celem nauczania  jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów (umiejętność sprawnego odczytania rzutów) oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych.

Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda Monge'a), aksonometrii i rzutów cechowanych, oraz podstawy konstrukcji w tych odwzorowaniach.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia inżynierskie I stopnia.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i planistycznych w zawodzie architekta urbanisty i zawodach pokrewnych związanych z gospodarką przestrzenną.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń - 7 spotkań (rysunek odręczny) oraz w laboratorium komputerowym - 8 spotkań (programy Corell, SketchUp).

  1. Energia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)
  2. Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
  3. Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni wiatrowej, farmy wiatrowe onshore i offshore)
  4. Energia geotermalna (zasoby energii geotermalnej, pompy ciepła)
  5. Biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe (drewno energetyczne, słoma, biodiesel, bioetanol, biometanol, biowodór, biogaz, gaz drzewny)
  6. Magazynowanie energii (technologie mechanicznego, elektrochemicznego, elektrycznego, chemicznego i cieplnego akumulowania energii, energetyka wodorowa, ogniwa galwaniczne, ogniwa paliwowe, kondensatory elektrochemiczne)
  7. Konwencjonalne źródła energii (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
  8. Energetyka jądrowa (zasada działania, budowa rdzenia elektrowni jądrowej, rodzaje reaktorów jądrowych, energia jądrowa w Polsce)
  9. Skażenie środowiska naturalnego

Przedmiot omawia wybrane zagadnienia z zastosowania języka VHDL w projektowaniu cyfrowych układów programowalnych FPGA.

This course discusses programmable digital circuits with a strong emphasis on field-programmable gate arrays (FPGAs) as well as the use of very high speed integrated circuit hardware description language (VHDL) in the process of logic synthesis.

Na seminarium studenci prezentują swoje postępy w pisaniu pracy magisterskiej.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański. 

Kurs przeznaczony dla studentów III semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport, zajęcia wykładowe. 

Podział siłowni turbinowych lądowych i morskich. Siłownie turboparowe. Siłownie turbogazowe. Metody projektowania siłowni turbinowych. Teoria grafów w projektowaniu turbin. Metody projektowania turbin 3D. Zastosowanie systemów nadzoru w projektowaniu siłowni turbinowych.

Źródła energii na Ziemi. Projektowanie systemów energetycznych, w tym zwłaszcza okrętowych. Podział energetyczny siłowni. Siłownie cieplne. Siłownie elektryczne. Siłownie hybrydowe. Energetyka urządzeń ogólnookrętowych. Energetyka systemów technologicznych.

Measurement errors and uncertainties. Industrial measurements in the energy industry. Measuring devices. The basics of control in industry. Measurement characteristics in complex energy systems. Distributed Control System (DCS) (KSR).

Projektowanie elektrowni krajowego systemu energetycznego. Projektowanie elektrowni w systemach rozproszonych. Charakterystyka nowoczesnych siłowni elektrownianych: parowych klasycznych, parowych nadkrytycznych, parowych nuklearnych, gazowych, kombinowanych gazowo-parowych, wodnych, wiatrakowych, wykorzystujących biomasę i inne źródła energii odnawialnej.