Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2019/2020

dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)

Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych

Kurs dla semestru 6 kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy technologii produkcji podstawowych tworzyw sztucznych

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr VI)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab inż. Janusz Datta

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Kierunek - Chemia, semestr 5. Zadania, testy sprawdzające wiedzę, teoria dotycząca kinetyki reakcji chemicznych jak i zjawisk fizycznych towarzyszącym procesom katalitycznym.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2020/2021

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

Materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych - wzory, treści zadań, pytania testowe, trochę teorii z Chemii Fizycznej (elektrochemia, kinetyka i zjawiska powierzchniowe)

Kierunek: Chemia Budowlana (Studia Stacjonarne II Stopnia - Semestr I)

Kurs dla członków i aspirantów Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I Stopnia - Semestr I

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Dla kierunku: Konserwacja i Degradacja Materiałów; sem. V; Kurs zawiera niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane na wykładach jak i zajęciach laboratoryjnych

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria Materiałów Polimerowych. Celem kursu jest pomoc w nabyciu umiejętności posługiwania się anglojęzycznymi artykułami naukowymi i opracowaniami technologicznymi z dziedziny inżynierii materiałowej polimerów oraz nauczenie prezentowania w języku angielskim założeń i wyników własnych prac.

Zapoznanie studentów I roku (sem 1) kierunku Inżynieria Materiałowa ze znaczeniem materiałów w rozwoju społecznym, kulturowym i technicznym. Przedstawienie aktualnych osiągnięć inżynierii materiałowej.

Kurs przeznaczony dla VI semestru na kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów. Zawiera materiały dotyczące wykładów jak i zajęć laboratoryjnych.

studia stacjonarne, kierunek Zielone Technologie i Monitoring, stopień II, semestr 2

Nuclear Power is a course for student II degree in full-time studies at Chemistry Faculty, majoring in Green Technology and Monitoring.