Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Techniki laboratoryjne dla studentów kierunku Chemia I stopnia.

Materiały dydaktyczne dla studentów specjalności "Inżynieria Materiałów Polimerowych" na kierunku "Inżynieria Materiałowa"

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami ekonomicznymi oraz zasadami funkcjonowania gospodarek. 

 

Student opanowuje informacje związane z wprowadzeniem systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu chemicznym. Student przewiduje skutki prowadzonych działań oraz jest przygotowany do krytycznego wyboru systemu zarządzania jakością, jego wdrożenia, a także stosuje poznaną wiedzę do przeprowadzenia audytu.

Student opanowuje informacje związane z wprowadzeniem systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu chemicznym. Student przewiduje skutki prowadzonych działań oraz jest przygotowany do krytycznego wyboru systemu zarządzania jakością, jego wdrożenia, a także stosuje poznaną wiedzę do przeprowadzenia audytu.

Cykl wykładów i zajęć laboratoryjnych dla przedmiotu "Technologia koloidów"

Nazwa przedmiotu: Filozofia nauki
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia
- kierunek studiów: Chemia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia, semestr 1)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Sienkiewicz

Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz

                     dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka                   

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi grupami polimerowych substancji powłokotwórczych, sposobami ich wytwarzania oraz ich właściwościami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną procesy aplikacji i schnięcia polimerowych wyrobów lakierowych. Omówione zostaną rodzaje i rola dodatków stosowanych w produkcji polimerowych wyrobów lakierowych, a także charakterystyka podstawowych metod badań ciekłych wyrobów lakierowych oraz powłok polimerowych.

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Poziom kształcenia: studia I stopnia inżynierskie, semestr 6

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi, przetwórczymi i użytkowymi polimerów oraz metodami ich wyznaczania.

Prowadzący:

dr inż. Maciej Sienkiewicz
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Kierunek: Technologia Chemiczna

Studia I Stopnia - Semestr IV

Kierunek - Chemia, semestr 5. Zadania, testy sprawdzające wiedzę, teoria dotycząca kinetyki reakcji chemicznych jak i zjawisk fizycznych towarzyszącym procesom katalitycznym.

Seria wykładów prowadzona przez Wykładowców z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na temat bieżących spraw naukowych z dziedziny Biotechnologii. Wykłady obejmują bieżący zakres zagadnień związanych z nomenklaturą oraz zastosowaniem najnowszych osiągnięć zarówno symulacji obliczeniowych proces biotechnologicznych jak udanych działań na polu eksperymentalnym. Aspekty bioetyczne oraz przepisy legislacyjne również w niewielkim stopniu obejmują zakres wykładów. Z aspektów technicznych warto podkreślić możliwość zapoznania się słuchaczy ze zmianą skali procesów biotechnologicznych podyktowaną względami ekonomicznymi oraz wdrożeniowymi. Jak sam nazwa przedmiotu wskazuje, wykłady dotyczą głównie mikroorganizmów przydatnych w procesach ogólnie ujmując technologicznych z różnych gałęzi przemysłu, począwszy od chemicznego, farmaceutycznego czy żywnościowego. Ponadto zagadnienia zastosowania Biotechnologii w ochronie środowiska oraz w aplikacjach medycznych zarówno pod kątem naukowo-rozwojowym jak i aplikacyjnym są także uwzględnione.

W ramach niniejszego kursu organizowane będą kolejne etapy konkursu Wygraj Indeks na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.