Kursy Wydziału Chemicznego

Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

Materiały pomocnicze dla studentów

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr VI)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok Akademicki 2018/2019

Inżynieria polimerów 2 - semestr 2 mgr

Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności

Reologia i zużycie

Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach

Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr

Materiały wytwarzane przez reaktywne wytłaczanie

Otrzymywanie samonaprawialnych Materiałów polimerowych 

Technologia materiałów polimerowych z pzmięcią ksztłtu

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr VI)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2019/2020

dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)

Kierunek - Chemia, semestr 5. Zadania, testy sprawdzające wiedzę, teoria dotycząca kinetyki reakcji chemicznych jak i zjawisk fizycznych towarzyszącym procesom katalitycznym.

Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy materiałów polimerowych o szczególnych właściwościach do zastosowań np. w elektronice i w medycynie.

Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy metod badania struktury, właściwości fizycznych i użytkowych materiałów polimerowych

Kurs dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa, semestr 5, przedmiot Inżynieria polimerów

Cel: poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych

Kierunek: Technologia Chemiczna

Studia I Stopnia - Semestr IV

Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr II)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok Akademicki: 2019/2020

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, p. 211)

LABORATORIUM: dr inż. Marcin Włoch (Chemia C, p. 204)

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych