Kursy Wydziału Chemicznego

Kolejny wykład z genetyki człowieka

Wykłady z genetyki człowieka, odrobienie wykładów zaległych z 12.03, 19.03 i 2.04.

Kolejny wykład z genetyki człowieka

Kolejny wykład z inżynierii genetycznej.

Kurs zawiera materiały do wykładu oraz seminariów z przedmiotu Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój dla studentów 6 semestru studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

Kurs zawiera materiały do laboratorium z Metod Badań Strukturalnych dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru II (semestr letni) i składa się ze zbioru widm NMR, IR, MS i widm złożonych do samodzielnego rozwiązywania 

Kolejny wykład z inżynierii genetycznej

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Poziom kształcenia: studia I stopnia inżynierskie, semestr 6

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi, przetwórczymi i użytkowymi polimerów oraz metodami ich wyznaczania.

Prowadzący:

dr inż. Maciej Sienkiewicz
prof. dr hab. inż. Helena Janik
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka
dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

Student(ka) przygotowuje i wygłasza dwa referaty z tematyki zaproponowanej przez prowadzącego lub z własnej tematyki (po zatwierdzeniu przez prowadzącego). Czas trwania prezentacji 20 lub 30 minut  (zadeklarowany na początku semestru).

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w I semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna, Biotechnologia I st. 4 sem.

Przedmiot: Chemia Nieorganiczna.

Rodzaj zajęć: Ćwiczenia.

Kierunek: Biotechnologia.

Semestr: II.

Rok akademicki: 2019/2020.

Prowadzący przedmiot: dr inż. Mateusz Daśko.

Kurs zawiera materiały do wykładu i ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów kierunku Chemia Budowlana (studia I stopni a) semestru II (semestr letni) 

uzupełniony o omówienie zasad pracy w laboratorium Preparatyki Organicznej, opis sprzętu i jego działania a także podstawowych zestawów i technik stosowanych do prowadzenia syntez, oczyszczania i izolacji substancji organicznych

The main aim for this subject is to introduce students to a variable aspects of waste managment and disposal, including politics of waste managment, types of waste, their collection, segregation and ways of its proper utilisation. Distance learning will be used mostly to teach students variable issuees connected with critical raw materials usage and disposal, properties of waste etc. 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia, semestr 1)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Sienkiewicz

Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz

                     dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

                     dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi grupami polimerowych substancji powłokotwórczych, sposobami ich wytwarzania oraz ich właściwościami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną procesy aplikacji i schnięcia polimerowych wyrobów lakierowych. Omówione zostaną rodzaje i rola dodatków stosowanych w produkcji polimerowych wyrobów lakierowych, a także charakterystyka podstawowych metod badań ciekłych wyrobów lakierowych oraz powłok polimerowych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku chemia (studia pierwszego stopnia, czwarty semestry).