Kursy Wydziału Chemicznego

Proces analityczny, instrumentalne metody analityczne (metody pierwotne i absolutne, metody pośrednie); podstawy teoretyczne i opis wybranych instrumentalnych technik analitycznych (techniki spektroskopowe; techniki chromatograficzne i pokrewne, techniki łączone).

Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych aspektów i informacji dotyczących odpadów, takich jak polityka gospodarki odpadami, rodzaje odpadów, ich zbiórka, segregacja i metody utylizacji. Kurs na platformie wykorzystany zostanie do prowadzenia zajęć wykładowych oraz seminarium.

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Poziom kształcenia: studia I stopnia inżynierskie, semestr 6

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi, przetwórczymi i użytkowymi polimerów oraz metodami ich wyznaczania.

Prowadzący:

dr inż. Maciej Sienkiewicz
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia, semestr 1)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Sienkiewicz

Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz

                     dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka                   

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi grupami polimerowych substancji powłokotwórczych, sposobami ich wytwarzania oraz ich właściwościami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną procesy aplikacji i schnięcia polimerowych wyrobów lakierowych. Omówione zostaną rodzaje i rola dodatków stosowanych w produkcji polimerowych wyrobów lakierowych, a także charakterystyka podstawowych metod badań ciekłych wyrobów lakierowych oraz powłok polimerowych.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych

Kierunek: Technologia Chemiczna

Studia I Stopnia - Semestr IV

Baltic Smart Asset Management is an international project co-financed by the funds from Interreg South Baltic Programme 2014-2020. The aim of the project is to develop methods, transnational collaboration processes and knowledge about Smart Asset Management (SAM) for District Heating (DH) sector. The training module will help to spread the professional knowledge on new solutions and applications of SAM methods to promote data-driven predictive maintanance of DH networks.

W ramach niniejszego kursu organizowane będą kolejne etapy konkursu Wygraj Indeks na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. 

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Chemia teoretyczna dla kierunku Chemia (IV sem., I st.).

Niniejszy kurs zawiera materiały z przedmiotu Nanotechnologia dla kierunków:

  • Technologia Chemiczna (I sem., II st.)
  • Inżynieria Biomedyczna (I sem., II st.)
  • Chemia (I sem., II st.)

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr VI)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab inż. Janusz Datta

Odpowiedzialny za laboratorium: dr inż. Marcin Włoch 

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Technologia chemiczna (WCh)

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)