Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy metod badania struktury, właściwości fizycznych i użytkowych materiałów polimerowych

Problems in Physics and Physics Laboratory

Kurs dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa, semestr 5, przedmiot Inżynieria polimerów

Cel: poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych

Kierunek: Technologia Chemiczna

Studia I Stopnia - Semestr IV - Rok Akademicki 2017/2018

Odpowiedzialny: dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG

Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych