Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych