Kursy Wydziału Chemicznego

Microbiology interactive lectures are dedicated to those who are interested in the role of microorganisms on our planet and their interaction with other living organisms and inorganic elements as well as more complex chemical compounds.

Kierunek: Technologia Chemiczna

Studia I Stopnia - Semestr IV

Tematyka kursu porusza podstawową terminologię angielska z zakresu chemii i technologii chemicznej (zagadnienia związane z wybraną aparaturą laboratoryjną i technologiczną, budową związków chemicznych, procesami technologicznymi i innymi zagadnieniami z zakresu danej specjalizacji). Kurs na studentów kierunku: Technologia Chemiczna, semestr VI, grupa zajęciowa TPKiMF (sem 2020/2021).

Stopień I

Semestr V

Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

Inżynieria polimerów 2 - semestr 2 mgr

Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności

Reologia i zużycie

Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach

Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr

Materiały wytwarzane przez reaktywne wytłaczanie

Otrzymywanie samonaprawialnych Materiałów polimerowych 

Technologia materiałów polimerowych z paamięcią kształtu

Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych

Kurs dla semestru 6 kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy technologii produkcji podstawowych tworzyw sztucznych

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych - wzory, treści zadań, pytania testowe, trochę teorii z Chemii Fizycznej (elektrochemia, kinetyka i zjawiska powierzchniowe)

Kierunek: Chemia Budowlana (Studia Stacjonarne II Stopnia - Semestr I)

Kurs dla członków i aspirantów Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

Dla kierunku: Konserwacja i Degradacja Materiałów; sem. V; Kurs zawiera niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane na wykładach jak i zajęciach laboratoryjnych

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria Materiałów Polimerowych. Celem kursu jest pomoc w nabyciu umiejętności posługiwania się anglojęzycznymi artykułami naukowymi i opracowaniami technologicznymi z dziedziny inżynierii materiałowej polimerów oraz nauczenie prezentowania w języku angielskim założeń i wyników własnych prac.

Kurs przeznaczony dla VI semestru na kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów. Zawiera materiały dotyczące wykładów jak i zajęć laboratoryjnych.