Kursy Wydziału Chemicznego

Kolejny wykład z genetyki człowieka

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Kolejny wykład z genetyki człowieka.

Egzamin zdalny z inżynierii genetycznej 18.06.2021 12.00

Test  zaliczeniowy z genetyki człowieka 14.06.2021

Laboratorium fizyczne 2 sem Biotechnologia WCh

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

STRESZCZENIA KOMUNIKATÓW UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Kuras grafiki inżynierskiej - część wykładowa

Student po ukończeniu kursu powinien znać środowisko rysunkowe Autodesk Inventor, umieć samodzielnie wykonywać rysunki techniczne (np. maszynowe, schematy (technologiczne) instalacji stosowanych w technologii chemicznej). Docelowym efektem kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności wystarczających dla praktycznego czytania i wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD.