Zapoznanie studenta z meandrami autoprezentacji, optymalnej komunikacji z rynkiem pracy oraz elementami procesu zarządzania talentami pracowniczymi.

Zapoznanie studentki/studenta z meandrami autoprezentacji, optymalnej komunikacji z rynkiem pracy oraz elementami procesu zarządzania talentami pracowniczymi.

Kurs stanowi uzupełnienie do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu AWARIE I EKSPERTYZY W ENERGETYCE realizowanych w  Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku:

Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

semestr 4, rok akademicki 2020/2021

prowadzący:

dr inż. Konrad Marszałkowski
mgr inż. Patrycja Puzdrowska

Kurs dla przedmiotu: "Badania operacyjne z elementami teorii grafów w transporcie"

Prowadzący (wykład i laboratoria): dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. uczelni

Pokój: 506

Telefon: 58-347-2745

Email: rafal.szlapczynski@pg.edu.pl

Terminy zajęć: zgodnie z planem zajęć na moja.pg.

Proponowane godziny konsultacji: poniedziałek 12:15-13:00, środa 9:15-10:00

Kurs dla przedmiotu: "Badania operacyjne z elementami teorii grafów w transporcie"

Prowadzący (wykład i laboratoria): dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. uczelni

Pokój: 506

Telefon: 58-347-2745

Email: rafal.szlapczynski@pg.edu.pl

Terminy zajęć: zgodnie z planem zajęć na moja.pg:

Grupa L1 - wtorek, godz. 13:00, sala 501

Grupa L2 - wtorek, godz. 15:00, sala 500

Grupa L3 - wtorek, godz. 9:00, sala 500

Wykład - piątek, godz. 11:00, sala 802

Proponowane godziny konsultacji: poniedziałek 12:15-13:00, środa 9:15-10:00

Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych zasad ergonomii i bezpieczeństwa w środowisku pracy. 

Kurs Biomechanika (wykład) przeznaczony jest dla studentów 5. semestru studiów dziennych I stopnia, na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Kurs zawiera treści w postaci wykładu z zakresu biomechaniki układu narządu ruchu oraz podstaw kinezjologii.

Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego (1h).

Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka (3h).

Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej (2h).

Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała (1.5h).

Biomechaniczne modele dynamiczne (3.5h).

Spis treści prezentowanych na kursie:

1. Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego.

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka.

3. Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej.

4. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała.

5. Biomechaniczne modele dynamiczne.

1.Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego. (1h)

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała. (3h)

3. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała. (1.5h)

4. Biomechaniczne modele dynamiczne. (3.5h)

5. Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej. (2h)

Zastosowanie bioniki w energetyce

Kurs z przedmiotu "Biotribologia" dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, studia II stopnia, sem. 02

Kurs z przedmiotu "Biotribologia" dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, studia I stopnia, sem. 07

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, instrukcje do laborek, wyniki laborek

Materiały do wykładu oraz ćwiczeń lab. z Dynamiki środowiska morskiego

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, Instrukcje do laborek, wyniki laborek