Celem przedmiotu jest opracowanie projektu kontraktowego morskiego jachtu żaglowego spełniającego założenia projektowe.

Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja).  Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu metaloznawstwa i materiałoznawstwa z uwzględnieniem wybranych aspektów technologicznych. Zapoznanie studentów z materiałami wykorzystywanych na konstrukcję obiektów pływających i oceanotechnicznych. Nabycie umiejętności analizy zjawisk i efektów strukturalnych występujących w wybranych grupach materiałowych, determinujących i ich właściwości użytkowe. Nabycie umiejętności pozyskiwania informacji o nowych materiałach ze źródeł popularnonaukowych oraz literatury naukowo-technicznej krajowej i anglojęzycznej.

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali 

2) Statyczna próba ściskania metali 

3) Badanie udarności metali 

4) Dynamiczna próba rozciągania metali 

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności 

6) Statyczna próba skręcania metali 

7) Badanie twardości metali 

8) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej 

9) Kolokwium 

Projektowanie pojazdów samochodowych - wybrane zagadnienia

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn, II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma    prowadzący  staryma@pg.edu.pl 
Laboratorium: mgr inż. Sławomir Sommer  prowadzący slasomme@pg.edu.pl 
Laboratorium: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

Zarządzanie projektami, P, OCE, sem. 01, letni 21/22 (PG_00057291) - Oceanotechnika II stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie firmą transportową, C, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O: 10210)

Ochrona środowiska, S, OCE, sem. 04, letni 21/22 (PG_00041640)

Ochrona środowiska, S, TiL, sem. 04, letni 21/22 (PG_00041659)

Analiza rynków transportowych, C, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O: 10150)

Metody zarządzania projektami, P, IMiB, sem. 01, letni 21/22 (O: 10870)

Zarządzanie projektami, P, Oceanotechnika, II stopnia, lato 21/22 (PG_00057244)

Zarządzanie projektem, P, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O:10121)

Praca Projektowa II, P, TiL, sem. O6, letni 21/22 (PG_00041682)