Materiały do zdalnego laboratorium z przedmiotu: projektowanie napędów pneumatycznych

Projektowanie pojazdów samochodowych - wybrane zagadnienia

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn, II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma    prowadzący  staryma@pg.edu.pl 
Laboratorium: mgr inż. Sławomir Sommer  prowadzący slasomme@pg.edu.pl 
Laboratorium: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

Projektowanie pojazdów samochodowych

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów, II stopnia, niestacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 2)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma    prowadzący  staryma@pg.edu.pl 
Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl
Projekt: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

Celem przedmiotu jest poznanie zasad identyfikacji, grupowania, kalkulowania oraz analizowania kosztów - niezbędnych do oceny działalności przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji ekonomicznych.

Kurs zawiera materiały w ramach realizacji  ćwiczeń z przedmiotu oraz inne informacje

Poznanie rynku usług TSL. Ukazanie współczesnych wyzwań oraz perspektyw rozwoju. 

The aim of the lectures, exercises is to present the current knowledge of Safety and risk in transportation systems in maritime transportation and inland water transportation, land transport.

Statki morskie, obiekty oceanotechniczne i jachty (WIMiO), II stopnia, stacjonarne, 2023/2024 - zimowy

Seminarium z konstrukcji metalowych  przeznaczone jest dla studentów II stopnia kierunku BUDOWNICTWO specjalności KBI KONSTRUKCJE METALOWE

Na seminarium studenci analizowane są aktualne problemy badawcze dotyczące konstrukcji metalowych. Omawiane są zagadnienia związane z pracami dyplomowymi, doktorskimi lub ciekawymi zagadnieniami konstrukcyjnymi. Omawiane są programy do wymiarowania i analiz konstrukcji.

Lectures and exercises from the course "Stability & Dynamics of Ship and Offshore Structures I"

Lecture and Lab classes - Stability & Dynamics of Ship and Offshore Structures II W2021/22

Ogólna analiza układów regulacji. Wielkości charakterystyczne procesu regulacji turbozespołów parowych i gazowych. Charakterystyki statyczne turbozespołów. Charakterystyki dynamiczne układów regulacji automatycznej. Specyfika regulacji turbozespołów parowych. Regulacja turbozespołów gazowych. Regulacja automatyczna bloków kombinowanych. Regulacja automatyczna turbin okrętowych. Modele matematyczne turbin parowych oraz turbin gazowych. Wybrane elementy układów regulacyjnych turbin parowych oraz turbin gazowych. Rozruch turbozespołów parowych,  gazowych oraz układów kombinowanych.