kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, semestr 05, studia stacjonarne inżynierskie

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, semestr 05, studia stacjonarne inżynierskie

Zarządzanie projektami (PG_00057244), P, OCE, sem. 01, letni 22/23, II  stopnia, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Zarządzanie projektami (PG_00057291), P, OCE , sem. 01, letni 22/23. II stopnia - niestacjonarne, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

 

Przedmiot ma na celu:

  • Zrozumienie natury oraz typów projektów i wdrożeń
  • Zrozumienie metod planowania projektów i wdrożeń
  • Zrozumienie metod zarządzania projektami i wdrożeniami
  • Nabycie umiejętności projektowania i użycia metod w zarządzaniu projektami i wdrożeniami

Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektami

Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektami

Zarządzanie projektami, P, OCE, sem. 01, letni 21/22 (PG_00057291) - Oceanotechnika II stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie projektami, P, Oceanotechnika, II stopnia, lato 21/22 (PG_00057244)

Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektem

Zarządzanie projektem, P, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O:10121)

Kurs z zakresu Metod Numerycznych obejmujący wykłady i ćwiczenia dla studentów semestru 3.