Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, instrukcje do laborek, wyniki laborek

Materiały do wykładu oraz ćwiczeń lab. z Dynamiki środowiska morskiego

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, Instrukcje do laborek, wyniki laborek

Porty morskie pełnią bardzo ważną rolę w procesie transportowym. Są miejscem bezpośredniego kontaktu dwóch gałęzi transportowych – transp. morskiego i transp. lądowego. Istotą portów jest ich położenie. Centra logistyczne mają na celu usprawnienie przepływu towarów, dlatego tworzone są w miejscach uprzemysłowionych, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej, a porty morskie z pewnością do takich należą. Ważna jest odpowiednia dostępność od strony morza oraz od strony lądu. Im więcej gałęzi transportu centrum obsługuje, tym większa jest jego atrakcyjność. Zapewnia to szybki i łatwy przepływ towarów i usług.

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat najnowszych kierunków rozwoju ergonomii, metod oceny ryzyka, jak również ukazanie ekonomicznych i pozaekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy.

Student poznaje zasady funkcjonowania maszyn wirnikowych, ich rolę w układach energetycznych

 

Basic knowledge of turbomachinery principle of operation and turbomachinery enrgy power plants