Kurs z przedmiotu "Grafika inżynierska II" dla kierunku Inżynieria Materiałowa, studia I stopnia, sem. 05

Kurs z przedmiotu "Grafika inżynierska" dla kierunku Nanotechnologia, studia I stopnia, sem. 05

Zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi, podstawami projektowania i eksploatacji hydraulicznych i pneumatycznych układów napędu i sterowania

 

Acquainting with physical phenomena, the basics of design and operation of hydraulic and pneumatic drive and control systems

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z Hydromechaniki Okrętu

Materiały potrzebne dla przedmiotu Informatyka część Matlab

Kurs dla studentów kierunku Systemy Transportu Wodnego (WIMiO)

Kurs dla studentów II stopnia - kierunek Transport i logistyka - PROJEKT 

Kurs dla studentów studiów 2-go stopnia na kierunku Oceanotechnika

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z koncepcją marketingu doświadczeń, będącego coraz częściej obligatoryjną podstawą innowacyjnych strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz ukazanie praktycznego zastosowania niniejszej idei (zarządzanie doświadczeniami, strategiczne moduły doświadczeń, mapowanie podróży klienta i pracownika firmy).

´1 Wprowadzenie – dlaczego obliczenia i jakie
´2 Zasady wykonywania obliczeń „ręcznych”
´3 Konstrukcja, modele
´4 Obliczanie naprężeń w belkach cienkościennych obciążonych obciążeniem poprzecznym i dodatkowymi naprężeniami osiowymi
´5 Ruszty płaskie
´6 Zadania

Ogólne zasady konstrukcji kadłubów statków
Cz. I Ruszty, odstęp elementów zładu, krzyżowanie się usztywnień, otwory, luzy i naddatki, węzłówki
Cz. II Nazwy płatów poszycia, usztywnień i wiązarów elementów kadłuba
Dna pojedynczego
Dna podwójnego
Pokładów
Burty pojedynczej
Burty podwójnej
Grodzi i przegród
Rufy
Dziobu
Fundamenty SG, SP oraz innych urządzeń
Zbiorników
Nadbudówki, pokładówki

Kurs dla studentów 1 semestru kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa

Kurs dla studentów 1 semestru kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa