Kurs do przedmiotu Materiały Konstrukcyjne 

Kurs do przedmiotu Materiały Konstrukcyjne dla Kierunku Okręty i Konstrukcje Morskie

Kurs do przedmiotu Materiały Konstrukcyjne dla kierunku Transport  i Logistyka. 

Znajdują się tu materiały dydaktyczne do zajęć laboratoryjnych oraz do wykładu.

Aktualny harmonogram zajęć laboratoryjnych 

Spis treści prezentowanych na kursie

 
 1. Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił
 2. Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił
 3. Płaski dowolny układ sił
 4. Przestrzenny dowolny układ sił
 5. Tarcie
 6. Środek ciężkości i geometria mas
 7. Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych
 8. Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy
 9. Kinematyka ruchu płaskiego
 10. Ruch złożony bryły
 11. Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia
 12. Dynamika układu punktów materialnych
 13. Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym
 14. Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim
 15. Zasady zachowania w dynamice

Spis treści prezentowanych na kursie

 
 1. Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił
 2. Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił
 3. Płaski dowolny układ sił
 4. Przestrzenny dowolny układ sił
 5. Tarcie
 6. Środek ciężkości i geometria mas
 7. Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych
 8. Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy
 9. Kinematyka ruchu płaskiego
 10. Ruch złożony bryły
 11. Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia
 12. Dynamika układu punktów materialnych
 13. Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym
 14. Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim
 15. Zasady zachowania w dynamice

Spis treści realizowanych na zajęciach:

1. Wielkości skalarne i wektorowe.

2. Wypadkowa układu sił działających na bryłę.

3. Redukcja układu sił do siły głównej i momentu.

4. Równowaga układów sił: płaskich, zbieżnych i równoległych, reguła dwóch i trzech sił działających na bryłę.

5. Równowaga przestrzennych układów sił działających na bryłę.

6. Obliczenie położenia środka ciężkości.

7. Tarcie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia.

8. Obliczanie kratownic-metoda analityczna i metoda przekroi Rittera.

9. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i naturalnych.

10. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i biegunowych.

11. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu po okręgu, elipsie w rzucie ukośnym.

12. Obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły oraz punktu bryły w ruchu postępowym i obrotowym bryły.

 

Spis treści realizowanych na zajęciach:

1. Wielkości skalarne i wektorowe.

2. Wypadkowa układu sił działających na bryłę.

3. Redukcja układu sił do siły głównej i momentu.

4. Równowaga układów sił: płaskich, zbieżnych i równoległych, reguła dwóch i trzech sił działających na bryłę.

5. Równowaga przestrzennych układów sił działających na bryłę.

6. Obliczenie położenia środka ciężkości.

7. Tarcie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia.

8. Obliczanie kratownic-metoda analityczna i metoda przekroi Rittera.

9. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i naturalnych.

10. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i biegunowych.

11. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu po okręgu, elipsie w rzucie ukośnym.

12. Obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły oraz punktu bryły w ruchu postępowym i obrotowym bryły.

Kurs obejmujący zagadnienia z Mechaniki Płynów dla studentów studiów niestacjonarnych semestru 3 (wykłady oraz ćwiczenia).

Kurs z obejmujący zakres zagadnień z mechaniki płynów - ćwiczenia i wykład.