Kurs obejmuje instruktaż w zakresie podstaw metodyki i praktyki eksperymentu jako narzędzia badawczego oraz technicznego w inżynierii mechanicznej.

Kurs studiów II stopnia, niestacjonarnych.
Obejmuje instruktaż w zakresie podstaw metodyki i praktyki eksperymentu jako narzędzia badawczego oraz technicznego w inżynierii mechanicznej.

Metody zarządzania projektami, P, IMiB, sem. 01, letni 21/22 (O: 10870)

Modelowanie i Optymalizacja w Transporcie: materiały do wykładu i projektu

Kurs do przedmiotu Modelowanie i symulacja w technice, PG_00057180

Zasady modelowania, projektowania  i obliczania instalacji obsługujących obiekty energetyczne

Poznanie podstaw i metod modelowania matematycznego procesów i urządzeń technicznych.

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa semestr 3

Morskie Konstrukcje Wsporcze I: Wykład, ćwiczenia i laborka

Morskie Konstrukcje Wsporcze I,  Z2023/2024 - Wykład, ćwiczenia i laboratoria

Morskie Konstrukcje Wsporcze II: Wykład i Projekt

Materiały wykładowe

Materiały na potrzeby projektu

Kurs do przedmiotu Morskie platformy wiertnicze 

Specjalność: Inżynieria Zasobów Naturalnych (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6