Kurs obejmuje projekt napędu żaglowego dla wybranego jachtu typu sl

Zakres projektu: analiza  stateczności kursowej, określenie wektorów prę wiatru pozornego na wysokości rożnych profili żagla z uwzględnieniem prędkości indukowanych przez żagle i pionowego gradjentu prędkości wiatru. Projekt kształtu żagli : grot , genoa, spinaker. Projekt ożaglowania na wiatry sztormowe do 12st.B. 

Rozmaitość rodzajów dźwignic wymaga ich wstępnego omówienia.
Tematem kursu są mechanizmy napędowe dźwignic: podnoszenia, jazdy, obrotu i zmiany wysięgu.
Zostaną omówione rozwiązania konstrukcyjne, metody obliczeń elementów mechanizmów, w tym - dobór silnika.
W zarysie omówione zostaną przepisy dotyczące projektowania i eksploatacji napędów dźwignicowych.

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej tworzyw niemetalowych spotykanych w technice i przewozach oraz podstaw doboru tworzyw syntetycznych dla konstrukcji, klejów i powłok, a także metod formowania wyrobów z tych materiałów. Zawężenie dziedziny do potrzeb przyszłego inżyniera w dziedzinie transportu i spedycji morskiej.

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawową wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii w dziedzinie systemów transportowych, środków transportowych dalekiego i bliskiego zasięgu, logistyki i systemów zarządzania w transporcie. Przedmiot ma za zadanie przedstawienie najważniejszych aspektów w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych i poprawy bezpieczeństwa dzięki innowacjom w transporcie. Istotnym elementem przedmiotu jest projekt, gdzie Student przygotowuje i opracowuje materiały w danej dziedzinie nowoczesnych technik transportowych

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z rodzajami korozji w środowisku wodnym oraz technikami zabezpieczeń aktualnie stosowanych w przemyśle

 

Ochrona środowiska, S, OCE, sem. 04, letni 21/22 (PG_00041640)

Ochrona środowiska, S, TiL, sem. 04, letni 21/22 (PG_00041659)

Kurs realizowany jest na wydziale WIMiO na studiach pierwszego stopnia na kierunku ZIP na semestrze 07

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania wpływu zanieczyszczeń na atmosferę, w szczególności instalacje odpylania, odsiarczania i CCS - wychwytu i składowania ditlenku węgla.

Wykład programowy

Oceanotechnika

I stopień

sem. IV

Wykład programowy

Oceanotechnika

I stopień

sem. IV

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstaw optymalizacji konstrukcji.

Nabyta wiedza będzię wykorzystana w praktycznych zastosowaniach z użyciem systemu komputerowego FEMAP - laboratorium komputerowe.

Kurs z fizyki dla studentów kierunku ZiIP, studia stacjonarne, WOiO, przedmiot PG_00055063 

Physics I lecture for students of DAPE, course number PG_00055087

Lecture runs in academic year 2023/24