Materiały dla kursu: Podstawy Projektowania i Konstruowania Jachtów

Przybliżenie aspektów zarządzania logistycznego w transporcie (podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, współczesny transport, logistyka w transporcie). 

Wybrany program wykładów ma wyposażyć studenta w niezbędną wiedzę podstawową z zakresu zastosowań modeli zarządzania produkcją na poziomie taktycznym i operacyjnym, od zagadnień związanych z planowaniem asortymentowo-ilościowym, poprzez planowanie zasobów w warunkach popytu
zależnego i niezależnego, aż po zagadnienia związane z utrzymaniem parku maszynowego zmierzającym do oceny i poprawy efektywności maszyn i urządzeń.

Program wykładów obejmuje m.in. zagadnienia:

 1. Istota zarządzania produkcją i usługami.
 2. Produkt i jego projektowanie, jakość, niezawodność, konstrukcja, prognozowanie popytu.
 3. Pojęcie systemu produkcyjnego.
 4. Struktura, formy organizacji i zarządzania systemami.
 5. Proces produkcyjny, rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych,
 6. sterowanie przepływem produkcji (metody symulacyjne i analityczne).
 7. Projektowanie systemów produkcyjnych, sterowanie produkcją i realizacja usług.
 8. Planowanie potrzeb materiałowych (system MRP) i zasobów produkcyjnych (MRP II).
 9. Synchronizacja przepływu materiałów wg koncepcji JIT.
 10. Sterowanie przepływem produkcji (system kanban), produkcja oszczędna (LP), zarządzanie wąskimi przekrojami (OPT) i zasobami ludzkimi.
 11. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami.

Praca projektowa I (PG_00055212),  Projekt, TiL, sem. 5, zimowy, 2023/24, procesy zachodzące w firmach TSL, cel procesu, dane wejściowe i wyjściowe, zasoby, ryzyka, dokumenty, zapisy, mierniki procesu, klient procesu.

Praca projektowa II (PG_00041682), P,  TiL,  sem.06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Praca Projektowa II, P, TiL, sem. O6, letni 21/22 (PG_00041682)

Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 5)

Wykonanie modelu komputerowego 3D bloku statku z uwzględnieniem wybranych aspektów konstrukcyjno-technologicznych. Analiza transportu bloku. (Wykonanie projektu usztywnień transportowych, uchwytów transportowych, itp.). Wykonanie listy kompletacyjnej bloku statku.

Praca projektowa III, PG_00041855

I stopnia - inżynierskie, sem 6, niestacjonarne, letni , 2022/2023

Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 5)

Wykonanie modelu komputerowego 3D bloku statku z uwzględnieniem wybranych aspektów konstrukcyjno-technologicznych. Analiza transportu bloku. (Wykonanie projektu usztywnień transportowych, uchwytów transportowych, itp.). Wykonanie listy kompletacyjnej bloku statku.

Najważniejsze informacje związane z praktykami dla kierunku transport i logistyka 

Celem przedmiotu jest opracowanie projektu kontraktowego morskiego jachtu żaglowego spełniającego założenia projektowe.

Wykonanie metodą MES w oprogramowaniu MSC Patran/Nastran 2021.1 Student Edition analizy obciążenia fragmentu sekcji dna podwójnego i pokładu promu pasażersko-samochodowego.