Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na kierunku Okręty i Konstrukcje Morskie (grupy 1 i 2) w roku akademickim 2023/2024 (semestr letni).

 

 • Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym Anaconda,
 • Zapoznanie się z Spyder (wybrane IDE), importowanie i używanie bibliotek Python,
 • Zapoznanie się z podstawami języka Python.
 • Podstawy języka Python:
 • Funkcje (tworzenie, wykorzystanie)
 • zapoznanie się z operatorami (arytmetycznymi, logicznymi, relacyjnymi),
 • Pobieranie i formatowanie danych wprowadzonych przez użytkownika,
 • operacje na stringach (cięcie napisów, rozdzielanie napisów, łączenie napisów, wielkość liter, znajdowanie wzorców w tekście, zamiana wzorca, usuwanie spacji, nowa linia i tabulacja, znaki specjalne w tekście),
 • Instrukcje warunkowe (if, else, elif),
 • zapoznanie się z nowymi strukturami danych (listy, zbiory, krotki, słowniki),
 • zapoznanie się z wyrażeniami generującymi (listy, słowniki, zbiory),
 • Zastosowanie pętli (for, while),
 • Obsługiwanie plików (wczytywanie, odczytywanie), format przesyłu danych (TXT, CSV,JSON)
 • Generowanie zdarzeń losowe (random),
 • Zapoznanie się z biblioteką NumPy. ndarray podstawowy typ danych, tworzenie tablic za pomocą np.array(),  np.arange(), np.linspace(), operacje na tablicy, przeglądanie tablic w NumPy, generowanie liczb pseudolosowych( np.random), Indeksowanie i wycinanie tablic, Iteracja po tablicach, zmiana rozmiaru, funkcje statystyczne w bibliotece NumPy
 • Zapoznanie się z biblioteką matplotlib i seaborn, wykresy słupkowe i punktowe,  wyświetlanie obrazów, subploty i inne możliwości wizualizacji danych

 

Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka

Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki (semestr II) dla studentów kierunku Budowa Maszyn i Okrętów (WIMiO).