eKurs do przedmiotu Matematyka sem.1 dla kierunków Biotechnologia, Chemia, Technologia Chemiczna I Zielone Technologie Wydziału Chemicznego. 

Rok akademicki 2022/2023

(Okładka kursu - https://pixabay.com/pl/photos/matematyka-komputer-laptop-biznes-3821034/)

Istota i znaczenie magazynu i magazynowania w systemie logistycznym, zarządzanie łańcuchem dostaw. Przepływ informacji w logistyce, funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz sieci logistycznych, Systemy informatyczne w logistyce. Funkcjonowanie magazynu, Formy i typy magazynów (centra logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne). Technologia i organizacja prac magazynowych, Składowanie towaru w magazynie. Rynek magazynowy w Polsce, Europie i na świecie. Podstawowe techniki magazynowania towarów (FIFO, LIFO oraz FEFO). Systemy zarządzania magazynem (WMS). Zaawansowane technologie w magazynowaniu, Innowacyjne magazyny. Budowa i wyposażenie magazynu. Bezpieczeństwo magazynów. Magazyn przyszłości.