Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

 eKurs dla przedmiotu Matematyka II - projekt
dla kierunku 
Projektowanie i Budowa Jachtów (sem. 2) 
WIMiO
 eKurs dla przedmiotu Matematyka II - projekt
dla kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn (sem. 2) 
WIMiO

Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka I" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na kierunku Oceanotechnika (grupy 1 i 2) w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy).