Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.

Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka I" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na kierunku Okręty i Konstrukcje Morskie (grupy 1 i 2) w roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy).