Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna.