Istota i znaczenie magazynu i magazynowania w systemie logistycznym, zarządzanie łańcuchem dostaw. Przepływ informacji w logistyce, funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz sieci logistycznych, Systemy informatyczne w logistyce. Funkcjonowanie magazynu, Formy i typy magazynów (centra logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne). Technologia i organizacja prac magazynowych, Składowanie towaru w magazynie. Rynek magazynowy w Polsce, Europie i na świecie. Podstawowe techniki magazynowania towarów (FIFO, LIFO oraz FEFO). Systemy zarządzania magazynem (WMS). Zaawansowane technologie w magazynowaniu, Innowacyjne magazyny. Budowa i wyposażenie magazynu. Bezpieczeństwo magazynów. Magazyn przyszłości.

Kurs z ćwiczeń do przedmiotu "Matematyka II" przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na kierunku Oceanotechnika w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni).