Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Danych.

Kurs dla semestru 3 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

 

Uzyskanie wiedzy o architekturach, podstawach budowy i działania systemów komputerowych oraz procesorów I-32 na poziomie rejestrowym. Poznanie zasad działania systemów operacyjnych. Uzyskanie podstawowej wiedzy o modelach przetwarzania.

The aim of the course is to familiarize you with the basic techniques and pragmatics of preparing characters for animation (rigging) and animation of such prepared characters in the Blender and Reallusion iClone environment

Within this path the basic aspects of data warehouses (architecture, star schema, etc.) are discussed.

The course is intended for students of the 1st degree of Informatics Field (semester 5) - 

Kurs planowany dla studentów I stopnia kierunku informatyka (semestr 5) - przedmiot Hurtownie danych oraz dla studentów II stopnia kierunku informatyka, specjalność ZAD.

This course is dedicated for Computer Science students.