Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1. semestru studiów 2. stopnia na kierunku Informatyka i specjalności uzupełniającej Zaawansowana Analiza Danych (ZAD).

Kierunek: Automatyka, Cybernetyka i Robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6.

studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne (obieralne na kierunku Inżynieria Biomedyczna).

Przedmiot składa się z wykładu (15 godzin) i seminarium (15 godzin). Normalnie zajęcia odbywają się 2 godz. na tydzień.Przedmiot "metody badawcze w informatyce" uczy, czym są badania naukowe, jak je prowadzić, jak zbierać dane badawcze, analizować dane, opracowywać wyniki oraz raportować badania. Omawia wiele metod badawczych takich jak: systematyczny przegląd literatury (SLR), wywiady, ankiety, grupy fokusowe, eksperymenty, action research i inne.

Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć Praktykę zawodową.

Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

The aim of the course is to familiarize the students with:

  • methods of identification and verification of identity of people based on measurable features of their bodies
  • features of human speech, Polish speech in particular
  • speech recognition methods
  • speech synthesis methods

Kurs Mechaniki Ogólnej i Wytrzymałości Materiałów dla Studentów kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na studiach stacjonarnych inżynierskich, na roku II, semestrze IV.

Wykład - sem. 6 - prowadzący dr hab. inż. Rafał Lech, prof. PG

Laboratorium - sem. 6 - prowadzący mgr inż. Małgorzata Warecka