Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Podstawy sieci komputerowych 2022

Kurs elektroniczny dotyczący przedmiotu na sem. 7 Seminarium Dyplomowe Inżynierskie - Optoelektronika

Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the consistency of the project with analytical models and requirements specification. Provides design document templates. Presents and discusses design patterns for distributed applications published by Sun Microsystems.

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

The aim of the course is to familiarize students with the methods of storing and analysis of big data. Practical tools for these tasks are presented.

Wykład dla 7 semestru studiów inżynierskich. Treść wykładu jest związana z szeroko pojętym środowiskiem człowieka i jego w nim aktywnością związaną z wytwarzaniem i odbieraniem sygnałów akustycznych. Omawiane zjawiska, metody pomiarowe i technologie, które pozwalają słuchaczom szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z komunikacją, w szczególności w odniesieniu do warunków w których proces komunikacji jest realizowany.

The student becomes familiar with the network layered logical architectures, classifies the basic problems of network communication and identifies and analyzes selected protocols and mechanisms of LAN and WAN (IP) networks.

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowanych jest kilka prototypowych gier (m.in. platformówka 2D i strzelanka kosmiczna) jak również wybrane elementy pragmatyki tworzenia gier, np. modelowanie terenu, pomieszczeń, czy animacja postaci.

 Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 5.