Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Podstawy optyki:    2 st. 1 sem. EiT specjalność Opto

Materiały do zajęć wykładowych:

1. Budowa molekularno-krystalograficzna materiałów optycznych i jej wpływ na barwę materiałów.

2. Współczynnik załamania i ekstynkcji metali, półprzewodników i dielektryków.

3. Właściwości optyczne szkieł.

4. Właściwości optyczne i elektrooptyczne ceramik

5. Kryształy optyczne. 

6. Właściwości i zastosowanie materiałów organicznych.

7. Indykatrysa optyczna. Wpływ budowy materiału na właściwości polaryzacyjne.

8. Kryształy nieliniowe.

9. Modulatory optyczne.

10. Wybrane elementy optyki zintegrowanej.

Jest to wykład związany z kierunkiem wybieralnym na drugim stopniu studiów "Technologie Pojazdów Autonomicznych". Krótki opis wykładu: Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z tematyką technologii autonomicznych np. cyber- -bezpieczeństwo, systemy komunikacyjne i nawigacyjne, podstawy konstrukcji, testowania i najważniejsze aspekty prawne.

Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4.

Kurs dla 6 semestru studiów stacjonarnych inżynierskich. Strumień aplikacje.

Concurrent and Distributed Processing