Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Danych.

Kurs dla semestru 3 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

 

Uzyskanie wiedzy o architekturach, podstawach budowy i działania systemów komputerowych oraz procesorów I-32 na poziomie rejestrowym. Poznanie zasad działania systemów operacyjnych. Uzyskanie podstawowej wiedzy o modelach przetwarzania.

Kurs Biomechanika (wykład) przeznaczony jest dla studentów 5. semestru studiów dziennych I stopnia, na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Kurs zawiera treści w postaci wykładu z zakresu biomechaniki układu narządu ruchu, podstaw kinezjologii, wstępu z neurofizjologii układu ruchu.

Podstawy nawigacji satelitarnej dla kierunku informatyka.

Kurs podstaw kartografii cyfrowej z elementami wprowadzenia teoretycznego oraz prezentacją algorytmów, technik i baz danych wykorzystywanych w kartografii cyfrowej