Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

The aim of the course is to familiarize the students with:

  • types of multimedia data and methods for acquiring it
  • formats and standards for multimedia data
  • compression methods for multimedia data
  • principles of multimedia data recognition and processing
  • programming multimedia applications, including computer games
  • user interface types in computer systems
  • description methods and principles of interface design
  • principles of interface evaluation for multimedia applications

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem oprogramowania systemowego, czyli systemów operacyjnych bądź specyficznych funkcji dla systemów już istniejących. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia wybranych mechanizmów sprzętowych wspierających programistę systemowego. Następnie omawiany jest start systemu operacyjnego. Szczegółowo poruszane są zagadnienia związane z oprogramowaniem układowym (BIOS i UEFI), wykorzystanie wbudowanych funkcji do komunikacji z urządzeniami blokowymi. Kolejne zagadnienie dotyczy budowy wybranych systemów plików (FAT, NTFS, ext). W dalszej częsci omawiana jest struktura bajtowa plików wykonywalnych (format ELF i PE). Na tej bazie rozpoczyna się właściwa część wykładu dotycząca najważniejszych komponentów w architekturze systemu operacyjnego: zarządzania pamięcią i zarządzania procesami. Ostatnim etapem jest omówienie komunikacji między urządzeniami a komponentami jądra systemu operacyjnego, przebiegu wywołania funkcji systemowej oraz budowy sterowników (Windows i Linux).

W części projektowej dokonuje się wyboru jednego z wyżej wymienionych zagadnień i dokonuje się jego implementacji praktycznej.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 3. semestru studiów I stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania współczesnych systemów telekomunikacyjnych.