Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Strona zawiera zbiór kursów prowadzonych metodą e-learning. Kursy te są skierowane do studentów I stopnia kierunku informatyka na VII semestrze profilu Bazy danych, do studentów na kierunku informatyka na II semestrze studiów II stopnia na specjalności ZAD i ISI.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Systemy Obliczeniowe Wysokiej Wydajności (SOWW) - Laboratorium

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami tworzenia hurtowni danych w ramach systemów typu Business Intelligence. Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Informatyka na semestrze 5.

Kurs jest prowadzony na studiach niestacjonarnych II stopnia WETI. W ramach kursu studenci zapoznawani są z podstawami tworzenia hurtowni danych. Kurs jest skierowany do studentów kierunku informatyka na studiach niestacjonarnych.

Within this path the basic aspects of data warehouses (architecture, star schema, etc.) are discussed.

The course is intended for students of the 1st degree of Informatics Field (semester 5) - 

Kurs planowany dla studentów I stopnia kierunku informatyka (semestr 5) - przedmiot Hurtownie danych oraz dla studentów II stopnia kierunku informatyka, specjalność ZAD.

Cel kursu:

Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5; Inżynieria Danych - sem. 3.

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi, niekorzystnymi zjawiskami w systemie energetycznym. Kurs dla kier. Elektrotechnika, studium stacjonarnego II st.