Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Cel kursu: Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia innowacyjnych produktów, wprowadzania ich na rynek, analizy odpowiedzi rynku i zarządzania produktem.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowanych jest kilka prototypowych gier (m.in. platformówka 2D i strzelanka kosmiczna) jak również wybrane elementy pragmatyki tworzenia gier, np. modelowanie terenu, pomieszczeń, czy animacja postaci.

The aim of the course is to familiarize the students with:

  • types of multimedia data and methods for acquiring it
  • formats and standards for multimedia data
  • compression methods for multimedia data
  • principles of multimedia data recognition and processing
  • programming multimedia applications, including computer games
  • user interface types in computer systems
  • description methods and principles of interface design
  • principles of interface evaluation for multimedia applications

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including HSB specialries Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space Systems (EMSS).

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space System [EMSS].

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space System [EMSS].

Organizacja spotkań z zaproszonymi przedstawicielami firm i organizacji

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem oprogramowania systemowego, czyli systemów operacyjnych bądź specyficznych funkcji dla systemów już istniejących. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia wybranych mechanizmów sprzętowych wspierających programistę systemowego. Następnie omawiany jest start systemu operacyjnego. Szczegółowo poruszane są zagadnienia związane z oprogramowaniem układowym (BIOS i UEFI), wykorzystanie wbudowanych funkcji do komunikacji z urządzeniami blokowymi. Kolejne zagadnienie dotyczy budowy wybranych systemów plików (FAT, NTFS, ext). W dalszej częsci omawiana jest struktura bajtowa plików wykonywalnych (format ELF i PE). Na tej bazie rozpoczyna się właściwa część wykładu dotycząca najważniejszych komponentów w architekturze systemu operacyjnego: zarządzania pamięcią i zarządzania procesami. Ostatnim etapem jest omówienie komunikacji między urządzeniami a komponentami jądra systemu operacyjnego, przebiegu wywołania funkcji systemowej oraz budowy sterowników (Windows i Linux).

W części projektowej dokonuje się wyboru jednego z wyżej wymienionych zagadnień i dokonuje się jego implementacji praktycznej.