Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs Biofizyki dla studentów 3 i 4 semestru Inzynierii Biomedycznej (kierunek międzywydziałowy)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne.

Systemy Obliczeniowe Wysokiej Wydajności (SOWW) - Laboratorium

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami tworzenia hurtowni danych w ramach systemów typu Business Intelligence. Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Informatyka na semestrze 5. 

Kurs jest prowadzony na studiach niestacjonarnych II stopnia WETI. W ramach kursu studenci zapoznawani są z podstawami tworzenia hurtowni danych i eksploracji danych.

Laboratorium z Inżynierii Mikrofalowej - sem. 6 - prowadzący dr inż. Rafał Lech

Inżynieria Oprogramowania edycja 2016-2017 (studia dzienne)