Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Strona zawiera zbiór kursów prowadzonych metodą e-learning. Kursy te są skierowane do studentów I stopnia kierunku informatyka na VII semestrze profilu Bazy danych, do studentów na kierunku informatyka na II semestrze studiów II stopnia na specjalności ZAD i ISI.

Kurs jest skierowany do studentów 6 semestru kierunku informatyka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Systemy Obliczeniowe Wysokiej Wydajności (SOWW) - Laboratorium

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami tworzenia hurtowni danych w ramach systemów typu Business Intelligence. Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Informatyka na semestrze 5.

Kurs jest prowadzony na studiach niestacjonarnych II stopnia WETI. W ramach kursu studenci zapoznawani są z podstawami tworzenia hurtowni danych. Kurs jest skierowany do studentów kierunku informatyka na studiach niestacjonarnych.

Cel kursu:

Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Informatyka st. I, sem. 5 (oba strumienie)

Inżynieria Biomedyczna st. I, Informatyka w Medycynie, sem. 5