Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs Biofizyki dla studentów 3 i 4 semestru Inzynierii Biomedycznej (kierunek międzywydziałowy)

Descriptive Statistics (Statystyka opisowa) - kurs przeznaczony dla studentów II semestru międzywydziałowego kierunku "Inżynieria Danych".

This page is used to prepare e-courses which will be distributed among various subjects.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne.