Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs jest platformą wymiany danych dla studentów przygotowujący pracę magisterską, kierunek EiT, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne.

Zapewnia dostęp do niezbędnych, udostępnianych plików pomocnych przy przygotowywaniu pracy dyplomowej magisterskiej (zasady przygotowania i edycji pracy dyplomowej, informacja o przebiegu egzaminu dyplomowego, monitorowanie postępów podczas przygotowywania pracy).

Metody Numeryczne: dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji, studia magisterskie, semestr 1

Prowadzący: Michał Rewieński, Barbara Stawarz-Graczyk, Arkadiusz Szewczyk

Opis przedmiotu: Wykład ten przedstawia techniki obliczeniowe stosowane w modelowaniu i symulacji szerokiej gamy systemów inżynierskich. Dyskutowane metody i pojęcia są bogato ilustrowane przykładami różnorodnych zastosowań, takich jak modelowanie zintegrowanych układów elektronicznych, zjawisk przewodności cieplnej; symulację ruchu ulicznego, dynamiki rekacji chemicznych; ranking stron internetowych; modelowanie fal uderzeniowych w dynamice płynów; obliczanie pojemości elektrycznej w liniach sygnałowych w mikroprocesorze. Tematyka przedmiotu obejmuje: matematyczne sformułowania problemów symulacyjnych, bezpośrednie i iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych, w tym metody podprzestrzeni Kryłowa, metody prekondycjoningu, metody Newtona dla problemów nieliniowych, techniki rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, w tym wielokrokowe metody całkowania, metody siatkowe dla eliptycznych i hiperbolicznych równań różniczkowych cząstkowych, w tym metody różnic skończonych (FD), elementów skończonych (FEM) i objętości skończonych (FV), oraz metodę elementu brzegowego (BEM) dla sformułowań całkowych.

Egzaminy dyplomowe dla studentów Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki przeprowadzane w sposób zdalny.

The aim of the course is for a student to develop the understanding of terminology, objectives and scope of information security management and privacy management and to learn about related assurance and assessment methods.

Kursy i szkolenia dla członków i sympatyków SKARu -Studenckiego Koła Automatyków i Robotyków na wydziale ETI

The goal of this course is to present optimization problems for road networks, where the road network is a set of n distinct lines, or n distinct (open or closed) line segments, in the plane, such that their union is a connected region.