Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

kurs dla informatyki (magisterskie) - MSU, III semestr.

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej: 2 st. 2 sem., EiT, specjalność optoelektronika

Kierujący przedmiotem: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjalność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
Wykład i laboratorium

 

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

The aim of the course is for a student to develop the understanding of terminology, objectives and scope of information security management and privacy management and to learn about related assurance and assessment methods.

Data quality assurance / Zapewnianie jakości danych 2023

Prowadzący: Andrzej Wardziński

Wykład: od 13 marca, poniedziałki 13:15 sala NE Audytorium 2

Projekt w drugiej połowie semestru

Kod dostępu do przedmiotu w eNauczanie będzie przekazany podczas pierwszego wykładu

Organizacja spotkań z zaproszonymi przedstawicielami firm i organizacji

Projekt Badawczy, Katedra Sygnałów i Systemów

Studenci posiądą wiedzę na temat sposobów funkcjonowania rynku kapitałowego, instrumentach finansowych występujących na tym rynku oraz mechanizmów jego działania w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym oraz podstawowe narzędzia ilościowe wykorzystywane w analizie rynku kapitałowego oraz służące do rozwiązywania problemów decyzyjnych pojawiających się na tym rynku.

Kurs prowadzony w ramach specjalność "Inżynieria komunikacji bezprzewodowej" na 3 semestrze stacjonarnych studiów stopnia 2 na kierunku "Elektronika i telekomunikacja". Podczas kursu poruszane będą takie tematy jak: - praktyczne umiejętności programowania mikrokontrolerów i układów komunikacyjnych dla systemów bezprzewodowych; - tworzenie architektury zaawansowanych systemów (np. domu inteligentnego) oraz protokołów komunikacyjnych dla złożonych systemów bezprzewodowych; - metody tworzenia systemów bezprzewodowych – od wymagań klienta do praktycznej realizacji.